12 dec 2022

Brug Komponist- forbeholdet

Er du ved at forhandle en aftale om at skabe musik til audiovisuelle produktioner, så anbefaler vi dig at bruge det såkaldte komponistforbehold.

Komponistforbeholdet er en formulering, der kan tilføjes kontrakter og aftaler, når du laver musik og lyd til audiovisuelle produktioner, såsom film og TV. 

På den måde beskytter du dine rettigheder, sikrer dig en fremtidig betaling og garderer dig mod buy-outs og eventuel engangsbetaling for en produktion.