Bestyrelse og udvalg

Interne og eksterne poster

Bestyrelse

Bent Sørensen (formand), Bo Gunge (konstitueret næstformand), Regin Petersen, Li-Ying Wu, Søs Gunver Ryberg, Morten Riis, Sandra Boss og Erik Bach og Simon Løffler (suppleanter).

Optageudvalg

Tine Louise Kortermand valgt af bestyrelsen (2015-2019), Mette Nielsen valgt af generalforsamlingen (2016-2020), Allan Gravgaard Madsen valgt af bestyrelsen (2017-2021) og Toke Brorson Odin valgt af generalforsamlingen (2018-2022),

Fordelingsudvalg for Komponistmidlerne

Peter Bruun (formand), Marianne Bech (ekstern), Svend Hvidtfelt Nielsen og Ane Østergaard.

Fordelingsudvalg for Produktionspuljen

Peter Bruun (formand), Rikke Frisk (ekstern), Filip de Melo og Morten Riis (bestyrelsesrepr.)

Nordisk Komponistråd

Bent Sørensen

 


EKSTERNE POSTER

Biblioteksrådighedssum - udvalg for fonogrammer
Ejnar Kanding, suppleant Li-Ying Wu

COPY-DAN kopisektorer
Morten Olsen

Dansk Kunstnerråds bestyrelse
Bo Gunge

Filminstituttets Kontaktudvalg
Nicklas Schmidt

Kodas bestyrelse
Bent Sørensen, Niels Marthinsen og Niels Rønsholdt (næstformand)

Kodas Musikfaglige reference- og ansøgningsudvalg
Nicolai Worsaae

Kodas Legatudvalg (tidligere Båndudvalg)
Martin Stauning

Kodas Kunstneriske Udvalg
Bo Lundby-Jæger

Koda-dramatik
Niels Marthinsen

Kritisk revisor, Koda
Morten Olsen

Københavns Kommunes Musikudvalg
Jeppe Just Christensen, suppleant Sandra Boss

Samrådet for ophavsret
Morten Olsen

SNYKs bestyrelse
Erik Bach (formand)

Statens Kunstfonds Repræsentantskab (2017-2020)
Hanne Tofte Jespersen

Statens Kunstfond, projektstøtteudvalget for musik (2018-2021)
Li-Ying Wu

Statens Kunstfond, Legatudvalget for musik (2016-2019)
Anders Brødsgaard, Line Tjørnhøj

 

Revideret november 2018