Bestyrelse og udvalg

Interne og eksterne poster

Bestyrelse

Bent Sørensen (formand), Bo Gunge (næstformand), Regin Petersen, Li-Ying Wu, Søs Gunver Ryberg, Morten Riis, Sandra Boss og Simon Løffler og Thomas Sandberg (suppleanter).

Optageudvalg

Mette Nielsen valgt af generalforsamlingen (2016-2020), Allan Gravgaard Madsen udpeget af bestyrelsen (2017-2021), Toke Brorson Odin valgt af generalforsamlingen (2018-2022) og Marie Højlund udpeget af bestyrelsen (2019 - 2023)

Fordelingsudvalg for Komponistmidlerne

Jexper Holmen (formand), Ane Østergaard, Lars Lundehave og Michael Fjeldsøe (ekstern)

Fordelingsudvalg for Produktionspuljen

Jexper Holmen (formand), Filip Melo, Morten Riis (bestyrelsesrepr.) og Anette Vandsø (ekstern)

Nordisk Komponistråd

Bent Sørensen

 


EKSTERNE POSTER

Biblioteksrådighedssum - udvalg for fonogrammer
Ejnar Kanding, suppleant Li-Ying Wu

COPY-DAN kopisektorer
Morten Olsen

Dansk Kunstnerråds bestyrelse
Bo Gunge

Filminstituttets Kontaktudvalg
Nicklas Schmidt

Kodas bestyrelse
Niels Rønsholdt (formand), Bent Sørensen og Niels Marthinsen

Kodas Musikfaglige reference- og ansøgningsudvalg
Nicolai Worsaae

Kodas Legatudvalg (tidligere Båndudvalg)
Martin Stauning

Kodas Kunstneriske Udvalg
Bo Lundby-Jæger

Koda-dramatik
Niels Marthinsen

Kritisk revisor, Koda
Morten Olsen

Københavns Kommunes Musikudvalg
Jeppe Just Christensen, suppleant Sandra Boss

Samrådet for ophavsret
Morten Olsen

SNYKs bestyrelse
Erik Bach (formand)

Statens Kunstfonds Repræsentantskab (2017-2020)
Hanne Tofte Jespersen

Statens Kunstfond, projektstøtteudvalget for musik (2018-2021)
Li-Ying Wu

Statens Kunstfond, Legatudvalget for musik (2016-2019)
Anders Brødsgaard, Line Tjørnhøj

 

Revideret juni 2019