31 jan 2017

Bestyrelse og udvalg

Interne og eksterne poster

Bestyrelse

Bent Sørensen (formand), Bo Gunge (næstformand), Li-Ying Wu, Søs Gunver Ryberg, Morten Riis, Sandra Boss, Mette Nielsen og Simon Løffler og Thomas Sandberg (suppleanter).

Optageudvalg

Allan Gravgaard Madsen udpeget af bestyrelsen (2017-2021), Toke Brorson Odin valgt af generalforsamlingen (2018-2022), Marie Højlund udpeget af bestyrelsen (2019 - 2023) og Birgitte Alsted valgt af generalforsamlingen (2020-2024)

Fordelingsudvalg for Legatudvalget

Jexper holmen (formand), Filip de Melo, Ane Østergaard og Michael Fjeldsøe (ekstern)

Fordelingsudvalg for Produktionsstøtteudvalget

Jexper Holmen (formand), Lars Lundehave, Simon Løffler og Anette Vandsø (ekstern)

Nordisk Komponistråd

Bent Sørensen


EKSTERNE POSTER
 

Biblioteksrådighedssum - udvalg for fonogrammer
Pernille Sejlund, suppleant Jakob Thorkild Overgaard

COPY-DAN kopisektorer
Niels Marthinsen

Dansk Kunstnerråds bestyrelse
Bo Gunge

Filminstituttets Kontaktudvalg
Nicklas Schmidt

Kodas bestyrelse
Bent Sørensen 

Kodas Musikfaglige reference- og ansøgningsudvalg
Eva Noer Kondrup

Kodas Vækstlagspulje
Rachel Yatzkan

Kodas Udgivelsespulje
Simon Christensen

Koda-dramatik
Niels Marthinsen

Københavns Kommunes Musikudvalg
Jeppe Just Christensen og Jakob Goetz

Samrådet for ophavsret
Niels Marthinsen

Statens Kunstfonds Repræsentantskab (2021-2024)
Tine Louise Kortermand

Bestyrelsen for Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Legat
Juliana Hodkinson

 

Revideret april 2021