31 jan 2017

Bestyrelse og udvalg

Interne og eksterne poster

Bestyrelse

Juliana Hodkinson (forkvinde), Line Tjørnhøj (næstperson), Bo Gunge, Morten Riis, Mette Nielsen, Thomas Sandberg, Tan Tuan Hao, og René Mogensen (suppleant).

Optageudvalg

Toke Brorson Odin valgt af generalforsamlingen (2018-2022), Marie Højlund udpeget af bestyrelsen (2019 - 2023), Birgitte Alsted valgt af generalforsamlingen (2020-2024) og Anders Nordentoft udpeget af bestyrelsen (2021-2025). 

Fordelingsudvalg for Legatudvalget

Lars Lundehave (formand), Martin Stauning, Lars Kynde og Anne Clement Neimann (ekstern)

Fordelingsudvalg for Produktionsstøtteudvalget

Lars Lundehave (formand), Jexper Holmen, Thomas Sandberg og Ly Tran (ekstern)

Nordisk Komponistråd

Juliana Hodkinson


EKSTERNE POSTER
 

Biblioteksrådighedssum - udvalg for fonogrammer
Pernille Sejlund, suppleant Jakob Thorkild Overgaard

COPY-DAN Tekst & Node
Rune Søchting

Dansk Kunstnerråds bestyrelse
Bo Gunge

Filminstituttets Kontaktudvalg
Nicklas Schmidt

Kodas bestyrelse
Juliana Hodkinson

Kodas Musikfaglige reference- og ansøgningsudvalg
Eva Noer Kondrup

Kodas Vækstlagspulje
Lil Lacy

Kodas Udgivelsespulje
Simon Christensen

Koda-dramatik
Niels Marthinsen

Københavns Kommunes Musikudvalg
Mads Emil Dreyer, suppleant Louise Alenius

Samrådet for ophavsret
Niels Marthinsen

Statens Kunstfonds Repræsentantskab (2021-2024)
Tine Louise Kortermand

Bestyrelsen for Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Legat
Juliana Hodkinson

 

Revideret januar 2022