31 jan 2024

Afskaffelse af anonymisering

I hele 2023 har vi i DKF forsøgt os med anonymisering af ansøgninger til vores arbejdslegatpulje under Kodas Kulturelle Midler med henblik på at sikre lige adgang for alle.

Forsøget har affødt mange gode diskussioner i udvalget om skjulte biases, og udvalget har især udtrykt begejstring over at kunne lytte til musikeksempler uden på forhånd at vide, hvad eller hvem ansøger er.

Dog har anonymiseringen i arbejdslegatpuljen vist sig ikke at fungere optimalt, primært fordi ansøger og udvalg tilhører et lille musikmiljø, og det hurtigt bliver gennemskueligt, hvem der søger, hvorved anonymisering ingen forskel gør.

En uheldig følge af anonymiseringen har også været, at nogle ansøgere ikke for alvor har kunnet udfolde deres projektbeskrivelse, fordi det at skulle anonymisere afsender har været på bekostning af en meningsfuld beskrivelse af projektet. Andre ansøgere har begrundet fravalg af anonymisering med, at det ikke har været muligt, da deres projekt hænger meget sammen med, hvem de er som kunstner.

På baggrund af disse erfaringer har vi besluttet ikke at fortsætte med anonymisering af ansøgninger som metode. Anonymisering er blot en af mange måder at arbejde med lige adgang på, og de erfaringer vi har gjort os med forsøget, tager vi nu med videre i arbejdet med biastræning og opkvalificering i vores udvalg samt metodeudvikling i behandling af ansøgninger.