10 okt 2019

Open Call - UBÅDEN

BÅDTEATRETs platform for boblende scenekunst

Har du et godt projekt men mangler en scene? UBÅDEN søger 3 projekter i perioden d. 11. februar – 4. marts 2020.

UBÅDEN er en åben scene der giver risikovillige projekter med stor kunstnerisk kvalitet og lille økonomi mulighed for at nå et publikum.

UBÅDEN er både et sted hvor nye kunstnere fra alle grene af scenekunsten kan vise værker og etablere sig i branchen og en platform for undersøgelser og udvikling. UBÅDEN er også åben for tværkunstneriske projekter indenfor musik, billedkunst, film mv. Hvis du søger med et udviklingsprojekt, beskriv hvordan og med hvilket publikum du vil udveksle på UBÅDEN.

Idéen bag UBÅDEN er at bidrage til scenekunstens udvikling, ved at stille BÅDTEATRETs scene til rådighed for nye kunstneres værker og undersøgende projekter, når der er plads mellem egenproduktioner og gæstespil. Det betyder også, at det du som kunstner på Ubåden kan søge er et scenerum og en synlighed, og at der følger en række praktiske opgaver med.

Bådteatrets sal er en black box med publikumsopbygning og plads til 76 personer. Du kan ikke opføre noget undendørs på dækket, kun i salen. Du kan bruge teatrets lys og lydudstyr, men du skal selv sørge for at have en tekniker, som kan bruge det.

Praktisk står du selv for billetsalg, barpersonale, barsalg, teknik og rengøring, og en mindre praktisk opgave. Du får synlighed på BÅDTEATRETs hjemmeside og facebook samt plakatlayout. Du administrerer selv facebook og står for tryk af plakat (valgfri) samt al øvrig PR.

Ansøgningsskema
Ja, se nedenfor. Du kan søge på dansk eller engelsk. 
 


SÅDAN SØGER DU:

Kopiér følgende punkter ind i et word-dokument og svar kort. Det færdige dokument skal være max. 2 sider og hedde “dit-projekts-titel_projektbeskrivelse”. Foto/links til video skal samles i én fil med navn “dit-projekts-titel_bilag”. Sendes til: ubaaden@baadteatret.dk

 • Titel
 • Gruppens/Kunstnerens navn (Hvem præsenterer?)
 • Kontaktperson
 • navn, tlf nr, email
 • Kan I spille i hele perioden: d. 11. Februar til 4. marts?
 • Hvis nej, hvilke datoer kan I spille?
 • Ønsket antal dage (prøve og spilledage ialt) (max 10):
 • Projekt intro/formål. (Dit projekt helt kort, max tre linier)
 • Forholdet til publikum: Hvilken målgruppe er værket rettet mod?
 • Hvilket skridt er det for jer/dig som gruppe at lave projektet på Ubåden? (F.eks.: I "Sound in Motion" mødes vi fem artister fra fem lande og spiller sammen for første gang! Vi er fascineret af hinandens udtryk og har stor lyst til at spille sammen. På UBÅDEN undersøger vi live på scenen hvordan denne drøm af et samspil kan forme sig - og om der er basis for at indgå et fast samarbejde.)
 • Forestillingens forventede længde
 • Vil du/I være interesseret i en double bill? (Din + et andet kort værk samme dag.)
 • Er der meget scenografi, eller vil man praktisk kunne dele rummet med nogen som spiller samme aften?)
 • Vil du/I være interesseret i, at Ubåden afholder Performance Art Salon med en række korte værker som late night arrangement efter en af jeres opførelser? (Det kan generere publikum, men kræver fleksibilitet med rum, scenografi mv.)
 • Har gruppen spillet på UBÅDEN før?
 • Har forestillingen spillet i København før?
 • Samlet beløb bevilget. (Fra fonde, mv. på nuværende tidspunkt.)
 • Samlet budget forventet. (Det beløb I realistisk forventer at producere for.)
 • Er du indforstået med at du med ansøgningen forpligter du dig til at gennemføre projektet? (Der betales et aflysningsgebyr på 1.250 kr. i tilfælde af afbud)
 • Projektbeskrivelse incl. kort præsentation af kunstnerisk team (max 2 sider i alt)