13 mar 2024

Indkaldelse til generalforsamling i DKF 2024

Sæt kryds i kalenderen!

Dansk Komponistforening indkalder til ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2024 kl. 15 – ca. 19 i Kodas kantine, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Dagsorden og årsrapport er sendt ud til alle medlemmer per mail d. 15. marts 2024. Har du ikke modtaget indkaldelsen, så kontakt os på dkf@komponistforeningen.dk

Ledige poster
Der skal i år vælges nye medlemmer samt en suppleant til bestyrelsen og et nyt medlem til vores optageudvalg. Så overvej om ikke det kunne være noget for dig.

Ønsker du at vide mere om, hvad det indebærer at stille op til hhv. bestyrelse og optageudvalg, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på dkf@komponistforeningen.dk eller 33 13 54 05.

Forslag og/eller navne på kandidater til bestyrelse eller optageudvalg skal være sekretariatet i hænde senest mandag d. 25. marts, hvorefter en revideret dagorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen - jvf. foreningens vedtægter.


Medlemmer uden for Hovedstadsområdet kan få dækket rejseomkostningerne ved at indsende rejsebilag til Isabel Douglass på mail: id@komponistforeningen.dk

Bemærk at aktiv deltagelse i generalforsamlingen fordrer, at man har indbetalt kontingent for indeværende år. For dem, der endnu ikke har indbetalt, henviser vi til faktura udsendt pr. mail i perioden 12. til 22. februar 2024.