24 okt 2023

Fred i vores tid

Kan fred gestaltes gennem musik? og hvordan lyder fred?

Det forsøger de tre komponister, Alvi Joensen (FOR), Erik Sköld (SE) og Veronika Voetmann (DK) at undersøge i tre nye værker skrevet specifikt til Göteborg Oboekvartett.

Med temaet “Fred” ønsker kvartetten og komponisterne at få publikum til at tænke over polariteten af krig og fred, og hvordan vi påvirkes af det.

For at give et yderligere perspektiv til temaet, er oboist og initiativtager til og leder af The Middle East Peace Orchestra, Henrik Goldschmidt indbudt som foredragsholder og vil inden koncerten give et kortere oplæg om fred samt præsentere de tre værker undervejs.

Om projektet
Projektet “Fred i vor tid” er etableret af Line Ingvardsen som er oboist i Göteborg Oboekvartett (GO) i tæt samarbejde med komponisterne Erik Valdemar Sköld, Veronika Krøll Voetmann og Alvi Joensen.

Det grundlæggende ønske har været at skabe et projekt, hvor nye værker skrives specifikt til ensemblet, da GO er det eneste faste ensemble af sin art i Norden, og da det generelle kendskab til musik skrevet til netop denne type ensemble er begrænset. Målet med projektet er således at udvide det nordiske repertoire for denne besætning.

Derudover er temaet for projektet at undersøge, om det er muligt at legemliggøre fred gennem musik. Gennem historien har skildringen af krig været et tilbagevendende musikalsk tema, men hvordan lyder fred?