13 jun 2022

Stedsspecifikt værk i Domen

Aarhus Festuge inviterer i samarbejde med ROSA, Art Music Denmark (tidl. SNYK), Projekt NEUSTART og Domen til at komponere et stedsspecifikt lydværk til Domen i Aarhus. Værket vil være en del af en større satsning i Domen og det nærliggende område, hvor der blandt andet vil blive fokus på bæredygtighed, biodiversitet og FNs verdensmål.

De søger forslag fra artister, der kunne have interesse i at bidrage til dette fokus, hvor der skal skabes et værk stedsspecifikt værk til Domen, der kan opleves som en installation under hele Festugen.

Projektet er en del af det dansk-tyske fællesinitiativ NEUSTART, hvilket betyder at der både søges et dansk bidrag og et tysk bidrag.

BENSPÆND FOR VÆRKET
Lydligt skal kompositionen gerne være baseret på det elektroniske, der søger at skabe en omfavnende sonisk oplevelse af Domens særlige rum. Ønsket er at gøre værket tilgængeligt i Festugens periode, hvorfor der bør skabes en komposition der kan indgå som en installation på lokationen i et loop eller som en udviklende komposition – f.eks. en 30 minutters komposition der går i loop. Det tilstræbes at kompositionen i et eller andet format og udstrækning får en liveudgave lørdag d. 3. september, som en form for endelig premiere.

Domens akustik er et meget specielt stedsspecifikt karakteristika, der grundet Domens form og interiøret giver mulighed for at skabe flere lydlige rum og akustiske effekter. Der opfordres til at værket udfordrer og undersøge dette forhold – i praksis vil der være mulighed for to-dages site visit. Foruden disse lydlige forhold, bør værket forholde sig til Domen som et botanisk væksthus, der indeholder mere end 50 forskellige plantearter og gerne til den kontekst Domen placerer sig i de næste to år. Her bliver det omkringliggende område annekteret til 25.000m2 bypark, der på forskellig vis sætter fokus på bæredygtighed, biodiversitet og FNs verdensmål. Det naturvidenskabelige er altså et afgørende forhold, der understøttes og løftes af at Aarhus Festuge sætter yderligere aktiviteter op i området i form af lysværker, debatter og talks.

Den udvalgte artist vil modtage et legat på 20.000 kroner, som skal gå til realiseringen af projektet. Udgifter til rejser, indkvartering for perioden såvel som daglige diæter vil blive dækket. Der vil være to dage til site visit efter ansøger er udpeget, hvorefter der i samarbejde udarbejdes en produktionsplan for forløbet frem til og under Festugen.