15 nov 2021

12 musicians from another place

I 12 Musicians from Another Place undersøger musiker og komponist Thommy Andersson, hvordan en dybere indsigt i musikeres kulturelle og musikalske mangfoldighed kan danne grundlag for en ny tilgang for komponisten til kompositionsprocessen. Baseret på 12 musikers musikalske mangfoldighed og kulturelle baggrund, formuleres og testes strategiske modeller for udvikling af transparente genrenneutrale værker og samarbejder gennem dialogiske kunstneriske eksperimenter.

Samtale er hjørnesten i udviklingen af ​​musik i dette projekt. Den ikke-kontrollerende fænomenologiske samtale, hvor alt er relevant og interessant for alle parter.

  • Hvordan kan vi som komponister bruge vores erfaring, hvor vi også frigiver oplevelsen i den kreative proces?
  • Virker vores metoder?
  • Hvad er komponistens egentlige rolle?

Projektet har udviklet en række modeller og metoder til videre undersøgelse, samt en enkeltstående dokumentar, der kaster lys over projektets mangfoldighed.

Projektet kan også være en del af en bredere international indsats for at beskrive og udforske de relativt nye tendenser blandt levende komponister, der arbejder gennemsigtigt med musikskabelse på et genrenutralt niveau. Her er notation, orkestrering, fysisk placering, skabelse af blanding i sig selv naturlige grundelementer, der er forankret i kunstnerisk praksis, mens den miljømæssigt relaterede mangfoldighed er et overset aspekt af skabelsesprocesserne.

Læs meget mere om 12 Musicians from Another Place