25 apr 2022

Vidensseminar om kunstdata

- mere og bedre data på kunst- og kulturområdet! Hvordan står vi sammen om opgaven?

Torsdag d. 5. maj inviterer Dansk Kunstnerråd  til vidensseminar om kunstdata.

På seminaret vil de vigtigste konklusioner fra Dansk Kunstnerråds dataprojekt blive præsenteret af Danmarks Statistik, og repræsentanter fra Dansk Kunstnerråd vil kommentere på konklusionerne: Hvad kan/skal vi bruge rapporten til, når vi kigger fremad?

Endelig vil vi se på hvilke konkrete ideer/forslag der er til en videre proces, der kan ruste kunstnerne og de forskellige brancher til de udfordringer, der ligger i at fremme mere data og vidensdele på området.

Undervejs vil der være rig mulighed for spørgsmål og vidensudveksling.