Vi booster talentet

Vil du være mentor for en musikskoleelev?

Til efteråret 2018 er DKF igen med i Spil Dansk initiativet Vi booster talentet som foregår i 30 kommuner på 30 forskellige musikskoler.  Det handler om at give talentfulde musikskoleelever i alderen 15-20 år, inspiration og værktøjer til at selv at komponere musik gennem en mentordag med en klassisk eller elektronisk komponist, (3 timer). 

Hvor, hvornår og hvordan?

Mentorsessions skal afvikles i efteråret (oktober-december) 2018.

Dato og praktik aftales indbyrdes mellem mentoren, talentet og musikskolens tovholder (musikskolelederen eller talentets lærer).
Mentorsessions foregår lokalt, der hvor talentet bor, typisk i musikskolens lokaler.

Du kan evt. selv vælge at dele mentorsessionen op i to sessions af 1 ½ times varighed. I praksis skal den ene af disse mentorsessions foregå lokalt hos talentet. Den anden del (også 1 ½ time) kan du så – hvis talentet er indforstået med dette – afvikle i lokaler, som du selv har adgang til.

Når du mødes med eleven, så tager I udgangspunkt i den musik, som eleven selv har skabt, hvis eleven allerede er igang med at komponere. Komponistens/mentorens rolle er udover det rent håndværksmæssige også den der kan afmystificere det lidt, og gøre processen håndgribelig for eleven.

Honorering

Dit honorar vil være 2.500 kr. plus transportudgift for at være som mentor i Vi booster talentet. Honoraret er det samme, hvad end du laver én mentorsession af tre timers varighed, eller om du deler den op i to sessions af 1 ½ times varighed.

Talent definition

Talenterne er typisk mellem 15-20 år. De er udvalgt lokalt af musikskolerne.
Musikskoleelevernes færdigheder som sangere og instrumentalister er på forskellige niveauer, og hvor de bedste typisk være på pre-MGK-niveau. Ikke alle talenterne har erfaringer med at skabe musik selv, men alle har lysten til at arbejde med det.

DKFs støtte til Vi booster talentet

Det er et projekt som komponistforeningen ser som værende af stor betydning med henblik på at få mere komposition ind på de danske musikskoler og at inspirere unge instrumentalister til at begynde at komponere. Musikskolerne tilbyder kun undtagelsesvis og i meget begrænset omfang undervisning i komposition og sangskrivning til eleverne, og i så fald er det oftest som en lille del af de få minutter af lektionen, hvor eleven får sin solo-instrumentalundervisning, og oftest kun hvis læreren prioriterer og formår det.
Der er således meget få muligheder for danske unge talenter, for at få kvalificeret undervisning i komposition.