25 apr 2022

Tuning the ear

Med Tuning the Ear har komponist og lydkunstner Sandra Boss skabt en udgivelse, der inviterer lytteren til at stemme sine ører og lytte til sine omgivelser – og til sig selv – på nye måder.

Præpareret hørelse 
Tuning the Ear er en tværfaglig og performativ udgivelse, der opfordrer lytteren til at præparere sin øre med objekter såsom høreapparater, ørepropper, væsker, stemmegafler og vatpinde. Udgivelsen indeholder også et partitur med et værk for hænder og ører, en plakat med høregrafer, en plade med musik skabt på en høretestmaskine – og en videnskabelig afhandling, hvor historiske og filosofiske aspekter omkring menneskets måde at opfange lyd på behandles.

At høre vs. at lytte
Tuning the Ear er en udgivelse, der kræver noget af sin lytter. Den inviterer lytteren til at udforske sit øre ved at sætte den klassiske dialektik mellem det at høre og det at lytte til side. At høre og at lytte er udtryk der bruges til at beskrive hvordan mennesket opfanger og opfatter lyd gennem ørene. At høre beskrives ofte som noget passivt, hvorimod det at lytte beskrives som en aktiv eller fokuseret handling. At høre er som oftest relateret til et ideal om at opnå en form for naturlig eller endda objektiv forståelse af menneskets måde at opfange lyd på. Forskere har ofte betragtet det at høre som en fysisk mekanisme, der primært tjener som udgangspunkt for den mere intellektuelle handling, lytning.

Øret i forandring
Men er vores hørelse virkelig så statisk? Hvad sker der, når det fysiologiske øre undergår forandringer? Når vi ældes? Når vi hører gennem teknologi? Når vi er syge? Er det overhoved muligt at tale om ”normal” hørelse? Disse spørgsmål og mange andre iscenesættes med Tuning the Ear, der gennem en række handlinger, musik og tekster opfordrer lytteren til at udføre en performance i hjemmet ved at stemme sit fysiske øre og herved skabe en anledning til at lytte til sin egen hørelse.