16 apr 2018

Tilmeld dig som mentor for en komponistspire

Undervisning i klassisk eller elektronisk komposition

Til efteråret 2019 tilbyder DKF under overskriften LÆR AT KOMPONERE muligheden for, at komponistspirer rundt om i landet kan møde en komponist og komme i gang med selv at komponere klassisk eller elektronisk.

Det foregår via Spildansk Kommunepakken, som foregår i 30 kommuner på 30 forskellige musikskoler.  Formålet er at give talentfulde unge i alderen 12-20 år, inspiration og værktøjer til at selv at komponere musik gennem et kort mentorforløb på 5 undervisningsgange a 45 min. med en klassisk eller elektronisk komponist.

HVOR, HVORNÅR OG HVORDAN?

Forløbene skal afvikles i efteråret (oktober-december) 2019.

Dato og praktik aftales indbyrdes mellem komponisten, talentet og musikskolens tovholder (musikskolelederen eller talentets lærer).

Undervisningen foregår lokalt, der hvor talentet bor, typisk i musikskolens lokaler.

Du/I kan evt. selv vælge at lægge forløbet mere samlet, hvis I ønsker det. En del af undervisningen  kan også – hvis talentet er indforstået med dette – afvikles i lokaler, som du selv har adgang til.

Når du mødes med eleven, så tager I udgangspunkt i den musik, som eleven selv har skabt, hvis eleven allerede er i gang med at komponere. Komponistens/mentorens rolle er udover det rent håndværksmæssige også den, der kan afmystificere det lidt og gøre processen håndgribelig for eleven.

HONORERING

Dit honorar vil være 2.500 kr. i alt plus transportudgift.  

OM DKFs STØTTE TIL UNDERVISNING I KOMPOSITION

Dette er et projekt, som komponistforeningen ser som værende af stor betydning med henblik på at få mere komposition ind på de danske musikskoler og at inspirere unge til at begynde at komponere.

Efter et forløb under kommunepakken har eleven mulighed for at søge Komponistforeningen om et længere forløb med dig.