4 okt 2018

Statistik inspirerer til nytænkning

Da Dansk Komponistforening sammen med Dansk Musikerforbund i foråret inviterede musikere, musikforeninger og komponister til en konference for kammermusikken, var det med henblik på at udvikle kammermusikområdet og inspirere til måder at tiltrække nye publikummer på bl.a. gennem variation og diversitet i programplanlægningen.

OG at der er brug for at tænke nye tanker, dokumenterer nu en helt ny opgørelse over spillet repertoire i de danske musikforeninger de seneste tre sæsoner (2015/16, 16/17, 17/18).

Her ses det at:

  • blot 5 % af den musik, der har været opført, er skrevet af kvinder
  • 20 % af det opførte repertoire de seneste tre år er skrevet efter 1985
  • heraf er blot ca. 3 % uropførelser.
     

Statistikken underbygger dermed de tal, der i foråret kom frem i en anden større statistik over spillet repertoire i danske koncerthuse, Operahuse, koncertsale og på musikfestivaler.

Hos bestyrelsen i Sammenslutningen af Danske Musikforeninger ser man positivt på repertoirestatistikken som et værktøj til inspiration og en mulighed for at tænke i andre og nye baner.

”men hver medlemsforening har sin egen profil og under særlige omstændigheder som for eksempel tilstedeværelsen af specialiserede ny-musik-arrangører i samme by eller område, kan det betyde, at den nye kompositionsmusik ikke fylder så meget i programfladen hos visse medlemsforeninger” udtaler Aksel Nielsen, formand for Sammenslutningen af Danske Musikforeninger.

Han understreger dog, at da kammermusikmiljøet samledes til konferencen i maj på Snoghøj Højskole var der stor interesse og nysgerrighed overfor, hvordan man ved bl.a. at sikre større variation og diversitet i sin programplanlægning kan tiltrække nye publikumsgrupper, og mange gik inspirerede derfra.

”I kammermusikforeningen BRAGE i Randers, hvor jeg selv er formand, har vi efterfølgende valgt at kontakte komponisten Hanne Tofte Jespersen, og bede hende skrive et værk til uropførelse i 2020. Dette initiativ er direkte udsprunget af konference og repertoirestatistik,” fortæller Aksel Nielsen.

Det er netop den slags initiativer, som Dansk Komponistforening håber, at repertoirestatistikken kan være med til at skubbe gang i. Bent Sørensen, formand for Komponistforeningen, udtaler:

”Repertoirestatistikken er tænkt som et bidrag og værktøj til den videre dialog og et værktøj til arbejdet rundt om i dansk musikliv omkring at sikre en højere grad af diversitet i repertoirerne, skabe lige adgang for komponister uanset køn, udvide den internationale horisont og give mere forskellig musik øget synlighed.”

Se den nye repertoirestatistik for danske musikforeninger