støtteformål

Dette kan du søge til i Komponistmidlerne

ARBEJDSLEGAT

Et arbejdslegat kan søges af komponister inden for kunstmusikkens genreområder - partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer, og det søges uafhængigt af en konkret bestilling. Et arbejdslegat skal ses som en støtte til en kompositorisk arbejdsproces eller et kunstnerisk forløb, som du ønsker at påbegynde, udvikle eller færdiggøre.  

Ansøgningen skal vedlægges en beskrivelse af dit kunstneriske projekt, og hvilket arbejdsforløb du ønsker at påbegynde. Ansøgning om arbejdslegat skal ikke indeholde budget.

DKF ønsker at kunne uddele flere større arbejdslegater, som kan give fuld arbejdsro i en periode. Beskriv derfor hvor meget tid du planlægger at bruge på arbejdet.

Årets første ansøgningsfrist dvs. 1. marts vil være der, man som komponist kan søge større arbejdslegater (50.000-75.000 kr). Du kan også søge mindre arbejdslegater. Det kan du gøre til alle fire frister.

Har du fået et stort arbejdslegat kan du ikke modtage flere arbejdslegater det pågældende kalenderår. Mindre arbejdslegater ligger i størrelsesordenen 10.000 til 25.000 kr. og det er muligt at opnå flere mindre arbejdslegater pr. kalenderår. Det er vigtigt, at du ansøger om et specifikt beløb.

Bemærk at komponistmidlerne ikke støtter bestillingsværker. Her henvises til at bestiller søger i DKF´s produktionspulje. 

REJSETILSKUD

Du kan ansøge om tilskud til dokumenterede rejseudgifter for din egen rejse i forbindelse med:

  • uropførelser og nyindstuderinger i ind-/ og udland
  • værkopførelser på festivaler eller ved større koncertbegivenheder
  • aktiv medvirken i komponistworkshops og lignende
  • studierejser og -ophold
  • rejser i forbindelse med bevilget legatophold på San Cataldo, Klitgaarden og lignende. 
     

Rejsen skal så vidt muligt foregå med billigste offentlige transportmiddel. Såfremt man af særlige grunde er nødt til at køre i egen bil, kan der ydes kilometerpenge: p.t. 1,90 kr. pr. km.

Der kan også søges om tilskud til overnatning (max. 700 kr. pr nat). Diæter og taxakørsel dækkes ikke. 

Tilskud til rejseudgifter for andre end dig selv skal søges som en produktionsudgift i produktionspuljen.

HVIS DU HAR FÅET REJSETILSKUD
Pengene kan udbetales når der er indsendt dokumentation i form af; anmodning om udbetaling, endeligt regnskab samt bilag på udgifter til overnatning og transport. 

MENTORFORLØB

Du kan ansøge om faglig og kunstnerisk videreudvikling hos andre komponister, kunstnere eller personer med andre relevante kompetencer på højt niveau (mentor).
Der kan ydes et legat på 5.000 kr. Dette beløb udbetales til din ‘mentor’ efter det afsluttede forløb. Ansøgning om mentorforløb skal ikke indeholde budget.

Et mentorforhold bygger primært på engagement fra begge sider, gensidig nysgerrighed og god kemi. Det er en mulighed for at hente ny inspiration, hvis du gerne vil skifte spor eller ønske at tilegne dig nye kompositionstekniske eller teknologiske kompetencer.
Der gives ikke støtte til flere forløb med samme mentor.

Forslag til hvordan et mentorfoløb kan se ud

NÅR FORLØBET ER AFLSUTTET
Indsend anmodning om udbetaling, kort beskrivelse af forløbet samt mentors CPR/CVR navn, adresse og konto nr. Herefter vil honoraret kunne udbetales direkte til mentor.