Samskabelses-processer

Kunsten som megafon for de ufortalte historier

Københavns Musikteater, Udviklingsplatformen og Dansk Komponistforening inviterer til dialog med komponister, scenekunstaktører og andre kunstnere, som har erfaring med eller er nysgerrige på samskabelses-processer med udvalgte medborgergrupper.

Med samskabelse som værktøj ønsker vi at uddybe forståelsen og oplevelsen af kunst og på den måde give flere mennesker mulighed for at tage ejerskab og deltage i kunst- og kulturoplevelser. Vi mener, at det samtidig kan være redskab til yderligere at håndhæve og styrke kunstens relevans i samfundet.

Kom og få inspiration og vær med i dialogen om at bevæge sig i en hårfin balance imellem kunst og hverdagsliv, hvor man både skal tage vare på den person, som involveres i værket, og selv kunne stå inde for den kunst, som kommer ud af det uden at gå på kompromis med det professionelle udtryk.

I rammerne af fire forskellige oplæg med efterfølgende samtalesalon vil vi debattere og udveksle erfaringer.

”Fra frimurerloge ud i virkeligheden”
v/ Allan Klie – Københavns Musikteater

”Virkelighedsbaseret kunst og etik”
v/ Tine Louise Kortermand – Nordic Performance Art

"Process Patching som metode til medudvikling og medejerskab i interdisciplinære kunstsamarbejder"
v/ Lars Kynde – komponist

”Når min historie bliver et dramatisk værk”
v/ Moeisha Ali Aden/Ditte Marie Bjerg - Global Stories

”Kunsten er samfundets fælles møderum … der hvor vi sammen kan reflektere over vores levede liv ... hvem er jeg, og hvad ønskede jeg mig af fremtiden? Og netop derfor tager jeg altid udgangspunkt i virkelige menneskers historier. Og omsætter deres livshistorier til en sanselig fortælling i et flux mellem musik, dokumentarisk videoinstallation, performance og radioteater. ”

Komponist, video, lyd og performancekunstner Tine Louise Kortermand