14 maj 2020

Sammen om kunsten

For første gang går Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden, Det Obelske Familiefond og kulturministeren sammen om en fælles indsats, ’Sammen om kunsten’ - et fælles initiativ, der skal give publikum mulighed for at møde kunst og kultur på trods af nedlukning. 

Kunstnere, kunstnergrupper og kunst- og kulturinstitutioner inviteres til at udvikle og afholde nytænkende kunstoplevelser her og nu inden for rammerne af coronakrisens restriktioner. Med initiativet ønsker fondene bag, at der skabes rum til eksperimenter og udvikling af nye udtryk og koncepter, som kan sætte varige spor.

Læs mere