1 apr 2019

Samarbejde virker

Udtalelse fra Nordisk Komponistråd efter møde i Reykjavik

Nordisk Komponistråd mødtes i Reykjavik i slutningen af ​​marts for at diskutere en bred vifte af emner: Fra pædagogiske tiltag for komponister gennem udviklingen i vederlag til komponister på tv- og filmfeltet i Norden og til det nyligt vedtagne EU-ophavsretsdirektiv.
 
Direktivet er et afgørende skridt i retning af en gennemsigtig digital økonomi, hvor musikproducenterne for første gang har de nødvendige retslige redskaber til at forhandle retfærdige aftaler med de multinationale virksomheder, der distribuerer vores musik. Hele musikindustrien får således håndhævelsesmekanismer til at beskytte indehaverens rettigheder. Direktivet er også en vigtig symbolsk anerkendelse af komponister, musikere og kunstnere som kulturelle og økonomiske bidragsydere til samfundet.
 
Sejren i EU er resultatet af et stærkt internationalt samarbejde mellem komponister i de nordiske lande, i Europa og med støtte fra vores kolleger over hele verden. Det er vores håb, at dette direktiv vil få en verdensomspændende gennemslagskraft og sende klare signaler til lovgivere, komponister og virksomheder om, at hvis vi arbejder sammen, kan vi løse selv de mest komplekse internationale problemer.
 
Vi håber også, at en retfærdig fordeling af den økonomi, der kommer fra den musik, vi skaber, kan og vil give komponister friheden til fortsat at udvikle deres grænseoverskridende samarbejde, udforskning og innovation. 

Nordisk Komponistråd
28. marts 2019