Søg støtte

Dansk Komponistforenings puljer støtter komponister og projekter indenfor kunstmusikkens genreområder - partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer.

Komponistmidlerne støtter komponisters individuelle, professionelle virke via

  • Arbejdslegat
  • Rejsetilskud
  • Mentorforløb
     

DKFs Produktionspulje støtter kunstmusikmiljøet generelt (ensembler, musikaktører, festivaler o.a.) via

  • Produktion
  • Strategisk publikumsarbejde
  • Bestillingshonorarer

 

HVEM KAN SØGE ?

For at søge Komponistmidlerne skal man være medlem af Koda. DKFs Produktionspulje kan søges af både medlemmer af Koda og aktører i musikmiljøet i øvrigt.

HVEM FORDELER PENGENE ?

Puljerne fordeles af henholdsvis

Fordelingsudvalget for Komponistmidlerne: Jexper Holmen (formand), Ane Østergaard, Lars Lundehave og Michael Fjeldsøe (ekstern)

Fordelingsudvalget for Produktionspuljen: Jexper Holmen (formand), Filip Melo, Morten Riis (bestyrelsesrepr.) og Anette Vandsø (ekstern)

HVOR KOMMER PENGENE FRA ?

Det er penge fra kunstnernes egne ophavsrettigheder, der finansierer de to puljer - hver gang musikbrugerne betaler en krone til Koda for retten til at bruge musik, går ca. 10 øre tilbage til det danske musikliv som støtte til nationale musikformål. Det er en del af disse midler, Kodas Kulturelle Midler, der danner grundlag for Dansk Komponistforenings puljer.