Søg støtte

Dansk Komponistforening har to puljer, som du kan søge økonomisk støtte i:

 

Puljerne støtter komponister og projekter indenfor kunstmusikkens genreområder - partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer.

Hvor Komponistmidlerne støtter komponisters individuelle, professionelle virke, yder DKFs Produktionspulje støtte til kunstmusikmiljøet generelt (ensembler, festivaler og CD-udgivelser).

HVEM KAN SØGE ?

For at søge Komponistmidlerne skal man være medlem af Koda. DKFs Produktionspulje kan søges af både medlemmer af Koda og aktører i musikmiljøet i øvrigt.

HVEM FORDELER PENGENE ?

Puljerne fordeles af henholdsvis Fordelingsudvalget for Komponistmidlerne: Peter Bruun (formand), Marianne Bech (ekstern), Svend Hvidtfelt Nielsen og Ane Østergaard; og Fordelingsudvalget for Produktionspuljen: Peter Bruun (formand), Rikke Frisk (ekstern), Filip de Melo og Morten Riis (bestyrelsesrepr.)

HVOR KOMMER PENGENE FRA ?

Det er penge fra kunstnernes egne ophavsrettigheder, der finansierer de to puljer - hver gang musikbrugerne betaler en krone til Koda for retten til at bruge musik, går ca. 10 øre tilbage til det danske musikliv som støtte til nationale musikformål. Det er en del af disse midler, Kodas Kulturelle Midler, der danner grundlag for Dansk Komponistforenings puljer.