28 jul 2020

Nyt europæisk initiativ

ECSA opretter kontaktdatabase for ligestilling og mangfoldighed i musiklivet

European Composer and Songwriter Alliance - i daglig tale ECSA, søger kvindelige eller non-binære eksperter på musikområdet til oprettelsen af en kontaktdatabase for ligestilling og mangfoldighed i musiklivet. Formålet er at støtte ECSAs medlemmer og partnere i at opnå en bedre kønsbalance i paneler, udvalg, programplanlægning etc.

Læs mere om intiativet i denne invitation (pdf) fra ECSA. 

Ligger du inde med erfaring, viden og ekspertise på området? så har du mulighed for at lade dig indskrive i denne nye europæiske kontaktdatabase.