29 sep 2021

NYE VEJE

- Kunstnerisk udvikling og fordybelse

DKF udlodder fire legater á 100.000 kr til kunstnerisk udvikling og fordybelse. Legaterne finansieres af de ufordelbare midler fra Copydan Arkiv, som DKF råder over i 2021. Anvendelsen af årets midler blev besluttet på DKF’s generalforsamling i foråret 2021, og vi åbner nu for ansøgninger til legaterne. De fire legater kan ansøges af alle medlemmer af Koda.

Formålet med Nye veje
Formålet er at styrke kunstnerisk udvikling og fordybelse inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer med henblik på både at støtte den enkelte kunstners professionelle udvikling og at bidrage til videns- og erfaringsdeling i de skabende musikmiljøer.

Med kunstnerisk udvikling og fordybelse forstås en undersøgelse og eksperimenteren med noget, hvor målet kan være noget andet end et direkte omsætteligt produkt.

Når du ansøger, forpligter du dig til at deltage i et afsluttende offentligt seminar, hvor legatmodtagerne præsenterer deres proces og resultater på skrift, video eller som oplæg.

Hvem kan søge?
Arbejdslegatet kan søges af komponister, der er medlem af Koda, og som ønsker at afsøge og udforske nye musikalske territorier.

Hvad kan du søge støtte til?
Der er tale om frie udviklingsmidler, og du kan søge støtte til:

  • din egen kunstneriske fordybelse, hvor du undersøger nye udtryk eller territorier
  • at påbegynde en længere kunstnerisk proces, der ikke nødvendigvis resulterer i et færdigt produkt.

 

Du kan IKKE søge støtte til

  • bestillingshonorar
  • produktionsvirksomhed, herunder koncert og udgivelse
  • videreudvikling af igangværende projekter, processer eller undersøgelser

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • beskrivelse af den kunstneriske proces, herunder de tilhørende centrale spørgsmål og problemstillinger du vil dykke ned i.
  • beskrivelse af hvordan det relaterer sig til dit kunstneriske virke i øvrigt
  • beskrivelse af hvordan fordybelsesprocessen bliver dokumenteret og formidlet
     

I vurderingen og prioriteringen lægges vægt på nytænkning af den enkelte kunstners egen praksis og kunstneriske løbebane indtil nu.

Udvalget vægter desuden diversitet inden for genre, køn, geografi mv. i deres samlede vurdering af og prioritering mellem ansøgningerne.