3 okt 2019

Nye bysalmer

I begyndelsen af 2019 blev en konkurrencen om en ny bysalme udskrevet af Simon Peters kirke på Amager i anledning af 75 året for kirkens indvielse den 10. september 1944.

Ved fristens udløb var der indsendt 106 salmer. En salmekyndig jury under ledelse af tidligere stiftspræst, sognepræst ved Holmens kirke Helene Dam udvalgte op til 1. august 2019 blandt de anonyme bidrag 10 finalesalmer. I finalen blev de 10 udvalgte salmer ad to omgange sunget igennem af den fremmødte menighed, hvoraf 79 herefter afleverede stemmeseddel. Menighedens stemmer vægtede 2/3 og juryens 1/3.

Den 10. september 2019 på Simon Peters kirkes 75 års fødselsdag blev vinderne af konkurrencen om en ny bysalme afsløret, og fik overrakt priserne ved Radio- og TV-vært ved DR Stine Rosengren.

Førsteprisen på 20.000 kr. gik til salmen ”Du gik i Jerusalems gader” med tekst af Eva Chortsen og musik af John Høybye.

Andenprisen på 10.000 kr.:

  • ”En morgen, et bord…” med tekst af Jonas Lucas Christy og musik af Lars Nielsen Sardemann.
     

Tredjeprisen på 5.000 kr. kr.:

  • ”Tættere på” med tekst af Marianne Iben Hansen og musik af Søren Riis- Vestergaard.