22 apr 2022

Nye ansigter i bestyrelse og optageudvalg

Ved DKFs generalforsamling d. 20. april blev Mette Nielsen genvalgt til bestyrelsen og Allan Gravgaard Madsen samt Bo Lundby Jæger valgt som nye medlemmer.

Bo Gunge og Morten Riis havde valgt ikke at genopstille og en STOR tak skal lyde til dem for deres mangeårige virke og store indsats i bestyrelsen.

Bestyrelsen ser dermed nu således ud: Juliana Hodkinson (forperson), Line Tjørnhøj, Tan Tuan Hao, Thomas Sandberg, Mette Nielsen, Allan Gravgaard Madsen, Bo Lundby Jæger og René Mogensen (suppleant).
 
Nyt medlem af optageudvalget
I år var der også valg til foreningens optageudvalg, hvor hele fire kandidater stillede op. Her fik Peter Helms ved afstemning flest stemmer, og optageudvalget består nu af: Marie Højlund, Birgitte Alsted, Anders Nordentoft og Peter Helms.

Vedtægtsændringer
På dagsorden var der fra bestyrelsens side forslag om to vedtægtsændringer omhandlende en tilføjelse til vedtægternes § 3 og en ændring af vedtægternes §12 – jf. den udsendte dagsorden. Efter en god medlemsdebat om disse og bestyrelsens plan om en samværspolitik, blev forslagene stemt igennem.

Tillykke og tak!
Stort tillykke til de valgte og stor tak til alle de medlemmer, der deltog aktivt – såvel fysisk som online. Som vores dirigent, Advokat Dorte Wahl, bemærkede ved sin afrunding af generalforsamlingen, er det dejligt med en forening af så engagerede medlemmer.