27 sep 2019

Ny svensk repertoirestatistik

Små fremskridt at spore frem mod et mere ligestillet, svensk og nutidigt repertoire i de svenske musikinstitutioner

Hvilket repertoire opføres på de offentligt finansierede musikinstitutioner i Sverige, der årligt spiller over 100.000 minutters vestlig kunstmusik? Det er udgangspunktet for en ny repertoirestatistik, som den svenske komponistforening i samarbejde med foreningen KVAST - Kvinnlig Anhopning av Svenske Tonsättare - netop har udgivet for sæsonerne 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019.

Rapporten præsenterer procentdelen af ​​ny og ældre musik, musik komponeret af kvindelige og mandlige komponister, og i hvilken udstrækning musikken er komponeret af komponister med virke i Sverige. Kortlægningen dækker orkester- og kammermusikrepertoire samt tilstedeværelsen af ​​elektronisk musik.

”Tre sæsoner er en kort periode at måle på, men vi ser, glædeligt nok, en tendens mod mere nyskrevet musik og flere værker komponeret af ophavspersoner, der har deres virke i Sverige. Vi kan se, at repertoiret bliver mere ligestillet, og i andelen af ​​uropførelser er balancen udjævnet", siger Martin Jonsson Tibblin, formand for Svensk Komponistforening. "Udviklingen går i den rigtige retning, men vi er ikke tilfredse med resultatet, vi vil se en hurtigere ændring mod en højere andel af nutidig musik. FSTs arbejde for et bredere repertoire og et lige musikliv har givet resultater, og vi vil fortsat sikre, at udviklingen ikke stopper, men fortsætter i den retning, vi ser nu”, fortsætter Jonsson Tibblin.

Antallet af uropførelser stiger også, men der er for få i alt. Tilstedeværelsen af ​​elektronisk musik er forsvindende lille. En anden konklusion er, at en stor del af repertoiret består af historiske værker komponeret mellem 1800 og 1949, hvilket naturligvis påvirker statistikkens resultat, da disse værker ofte er lange og komponeret af mandlige komponister.

”De kvindelige komponisters placering på repertoiret er generelt stadig smerteligt lille. En stor glæde er det imidlertid, at kvindernes andel af uropførelser i den periode, vi har beregnet, er på linje med mændenes. Vi ved, at der i en sådan situation er en stor risiko for tilbageslag, og det er nu endnu vigtigere at passe på det, der er opnået her efter alle KVAST-bestræbelser og statistikker siden 2008. Og så ser vi frem til en betydelig revitalisering af det ældre repertoire med mange flere værker af vores formødre. Der er masser af kilder at tage af”, siger Astrid Pernille Hartmann, formand for KVAST.

Rapporten er en opfølgning på og videreudvikling af en repertoirestatistik foretaget af Svensk Komponistforening og KVAST i 2015 og som dannede forbillede for den repertoirestatistik Dansk Komponistforening sammen med forlagene Edition Wilhelm Hansen og Edition S samt SNYK fremlagde i 2018.
Læs mere om den danske statistik.