12 jan 2021

Ny information om covid19-kompensation

Jeg har tidligere beskrevet statens kompensationsordninger for corona-indtægtstab. Nu er ordningerne forlænget så de gælder fra 1. september 2020 og foreløbig til 17. januar 2021. Det forventes, at perioden forlænges sammen med en evt. forlængelse af de gældende restriktioner.

Der er rigtig god information på Komponistforeningens hjemmeside, både om Erhvervsstyrelsens og Kulturministeriets støtteordninger. 

Datoen for ansøgningsfristen flyttes efterhånden som ordningerne forlænges; pt. er det den 28. februar 2021. Hold øje med om der er forskellig ansøgningsfrister for forskellige perioder.

Der er to omstændigheder ved erhvervsstyrelsens hjælpepakker, som det er godt at kende til.

Søg for perioden hvor arbejdet er udført
Når man søger om kompensation og refererer til indtægt i en periode et år tidligere, er det ikke afgørende om honoraret er blevet udbetalt i den pågældende periode.

Hvis komponisten kan dokumentere, at det arbejde der honoreres, er udført i den periode der refereres til, gør det ikke noget, at pengene først er udbetalt senere.

Dokumentation er en kontrakt, der angiver honorarstørrelse samt deadline for aflevering af værket, et bankkonto-udskrift, der viser, hvornår udbetaling er fundet sted samt dokumentation for, at værket er blevet opført, fx et koncertprogram og en anmeldelse.

Ansøgning med CVR-nummer kræver erhvervskonto i banken
Søger man kompensation som selvstændig med CVR-nummer, kræves der en erhvervskonto i banken for at udbetale pengene.

Kontoen er tilknyttet CVR-nummeret i stedet for personnummeret.

Man behøver ikke søge denne ordning, hvis man har CVR-nummer; det afhænger af ens indtægts- og skatteforhold.

Bemærk at en erhvervskonto koster penge at oprette. Prisen varierer efter ens kundestatus i banken; det koster mindst et par tusinde kroner.

Husk desuden at penge, der står på en erhvervskonto, forrentes negativt. Man betaler med andre ord banken for at have penge stående der.