18 feb 2020

Musikpædagogisk salon

Skabende praksis i klassisk instrumentalundervisning

Med komponisten Peter Bruun som vært, inviterer DKDM til Musikpædagogisk Salon med fokus på at inddrage skabende praksis i instrumentalundervisningen.

  • Hvad sker der, når man inddrager skabende elementer i den klassiske instrumentalundervisning?
  • Hvordan kan det gøres
  • Hvad kunne man i givet fald opnå? 
     

I klassisk musik er der en stærk tradition for at betragte musikudøvelse og musikskabelse som særskilte færdigheder og adskilte professioner. Komponisten skaber værket, og musikeren er håndværkeren, der skal realisere værket så tæt på komponistens ide som muligt.

I andre musikformer betragtes musikudøvelse og musikskabelse ikke nødvendigvis som adskilte. Man skaber her i vidt omfang selv det, man spiller, og man spiller det, man skaber. Her kan skabelse være noget, som foregår kollektivt og musicerende.

Kom og hør oplæg ved komponisterne Carl Bergstrøm-Nielsen, Østen Ore og Peter Bruun.