12 nov 2020

Musikalsk skaben i pædagogisk sammenhæng

Online møde for DKF medlemmer

Komponist og medlem af DKF - Peter Bruun er i gang med et fireårigt phD projekt der omhandler Musikalsk skaben i pædagogisk sammenhæng. Arbejdet er bl.a. støttet af DKF og Peter har nu arbejdet i to år af sit fireårige projekt.

På dette møde vil Peter præsentere nogle af de foreløbige erfaringer han har gjort, og den viden han har opsamlet og meget gerne i dialog med andre DKF komponister, som arbejder med musikalsk skaben i pædagogiske kontekster.

 Peter skriver:

Arbejdet består dels i et filosofisk studium, hvor jeg søger at nærme mig, hvordan musikalsk skaben kan bestemmes som noget eksistentielt og fundamentalt menneskeligt, og dels i nogle casestudier, hvor jeg undersøger, hvordan musikalsk skaben i bestemte sammenhænge kan skabe glæde og ejerskab til musik og udvikle musikalsk hverdagserfaring.

 Nogle overordnede emner på mødet kunne fx være:

 • Oplever du nogle gange i dit arbejde med musikalsk skabende processer en ‘ forståelseskløft' mellem det, du gerne vil, og eleverne/deltagernes forventninger? Hvordan kommer det til udtryk, og hvordan arbejder du med det?  Sagt på en lidt anden måde; har deltagerne måske nogle bestemte forventninger – musikalske forventninger eller forventninger til processen? Bliver de nogle gange overraskede, positivt eller negativt (skuffede)?
   
 • Er du, omvendt, blevet overrasket? Har den skabende proces nogle gange vist sig at gå i en helt anden retning, end du havde planlagt?
   
 • Kan du huske nogle store musikalske oplevelser i forbindelse med dit arbejde med musikalsk skaben. – Momenter, hvor der opstod noget, som var mindeværdigt og overvældende?
   
 • Hvordan balancerer proces og resultat i dit arbejde? Oplever du nogle gange, at det ene må prioriteres på bekostning af det andet? Skærer du f.eks. nogle gange igennem og tager musikalske beslutninger for at opnå et resultat? 
   
 • Hvad vil du gerne formidle, når du arbejder med skabende musikalske processer? Kunstneriske oplevelser? Sociale oplevelser af fællesskab, glæde og samvær? Individuelle oplevelser af mestring og kreativitet? Musikalsk forståelse? Musikalsk læring?… Eller; (hvordan) spiller disse ting sammen?
   
 • Eller er det noget helt andet?
   

Mødet er for medlemmer af Dansk Komponistforening