11 apr 2019

Kortlægning af "vores" musik

Dansk Komponistforenings bestyrelse har sat tre kortlægninger i gang, som forhåbentlig kan forbedre vores indblik i den ny musiks tilstand og muligheder for forbedring. De tre kortlægninger er en del af foreningens kommende strategiske arbejde.

Den første handler om kompositionsundervisningsmiljøer i Danmark. Hvor er  der musikskoler, MGK, højskoler, hvor det at modtage kompositionsundervisning er en mulighed, og hvor skal vi arbejde på, at kompositionsundervisning bliver lettere tilgængeligt?

Den anden kortlægning handler om lyd/musik i det offentlige rum. Hvor er der allerede lydkunstværker i bygninger på pladser, og hvor kan der potentielt være mulighed for mere lydkunst i det offentlige rum?

Den tredje kortlægning handler om at kortlægge musikmiljøer, festivaler, spillesteder, ildsjæle og koncertarrangører af vores musik primært uden for de større byer. Det er vigtigt for at kunne styrke et område, at vi rent faktisk ved, hvad der allerede findes.  Måske  finder vi nye ny-musik-løse hjørner i Danmark, der kan omvendes, eller områder/ny-musik-oaser, som kan bruge støtte fra os.

Vi har brug for din hjælp
 

Til hjælp for disse kortlægninger håber vi, at du vil bruge et par minutter på at svare på en helt anonym spørgeundersøgelse.

Du finder undersøgelsen HER

På forhånd tak!