3 jun 2021

Kortlægning af musikbranchen

Another life

Foreningen Another Life er i færd med en samlet kortlægning af den danske musikbranche og har i den forbindelse udfærdiget et spørgeskema. 

Formålet med spørgeskemaet er at kortlægge demografi og baggrund på både den udøvende, den producerende og den organiserede del af musikbranchen.

For at få så gennemgående og retvisende en kortlægning som muligt, er det til stor hjælp for dem, hvis du vil udfylde skemaet. Det tager maks 5 min. at udfylde, og du kan finde spørgeskemaet HER

Spørgeskemaundersøgelsen skal udmunde i en samlet kortlægning af den danske musikbranche, som vil indgå i en rapport, der vil blive offentliggjort d. 1. september 2021.