14 jun 2022

Kortlægning af det danske musikliv 2022

Foreningen Another Life er opstartet med ambitionen om at skabe vidensbaseret data, der dokumenterer, hvordan det står til med repræsentation og diskrimination i den danske musikbranche. En viden, der kan danne grundlag for at skabe et mere ligestillet og bæredygtigt musikliv for alle.

Med rapporten “Repræsentation i den danske musikbranche 2022” kortlægger de det danske musikliv og undersøger repræsentation, diskrimination og arbejdsforhold i musikbranchen. Rapporten bygger videre på sidste års rapport ‘Repræsentation i den danske musikbranche - på og bag scenen 2021’, som danner vidensgrundlag for den kommende rapport og som modtog Steppeulvens Initiativpris 2022.

Formålet med foreningens rapporter er at skabe data, evidens og viden der kan anvendes af forskellige aktører, medier og enkeltpersoner til at skubbe musikbranchen i en retning mod øget ligestilling for kvinder og minoriserede personer.

Foreningens arbejde adskiller sig fra lignende projekter, ved at undersøge diskrimination og repræsentation fra et flersidigt perspektiv. I de seneste år har der været et stigende fokus på kønsubalancen i musikindustrien, hvilket er blevet belyst og dokumenteret af blandt andre DR, Koda og Kvinfo/Analyse & Tal. Denne rapport hæver ambitionsniveauet og undersøger, hvordan køn, seksualitet, etnicitet, social klasse og funktionsnedsættelse alt sammen har indflydelse på både enkeltpersoners og gruppers oplevelser af diskrimination og repræsentation i den danske musikbranche.