16 apr 2018

Konference for kammermusikken

Dansk Komponistforening og Dansk Musikerforbund inviterer i samarbejde med Snoghøj Højskole til konferencen "Vi mødes på trianglen!"

Musikforeningerne udgør et enestående fundament for kammermusikken i Danmark, men det musikalske møde ”på trianglen” imellem musikere, koncertarrangører og komponister spiller ikke optimalt alle steder.

Derfor samler vi nu aktører fra hele kammermusikmiljøet til en søndag på Snoghøj Højskole, hvor vi vil komme omkring emner som:

  • hvordan sikrer vi variation og diversitet i programplanlægningen?
  • hvordan navigerer vi som henholdsvis musiker og arrangør på de sociale medier?
  • har musikforeningerne fat i den nye generation af komponister og musikere?
  • hvordan sikrer vi netværket i kammermusikmiljøet fremadrettet?

Inspirerende oplæg

Som indspark og inspiration vil der være oplæg og vidensdeling ved musikerne Bolette Roed (Alpha trio) og Asbjørn Nørgård (Den Danske Strygekvartet), samt af aktører i miljøet som Aksel Nielsen (Sammenslutningen af Musikforeninger), Kuno Kjærbye (Roskilde Musikforening), Louise Alenius (Silent Zone, Copenhagen Opera Festival), Anders Laursen (formand for Dansk Musikerforbund) og Bo Gunge (næstformand i Dansk Komponistforening). Herudover vil Chief Creative Signe Zacher Carlsen fra bureauet Advice gøre os skarpe på markedsføring.

Hvad er den vigtigste opgave for musikforeningerne?

I forlængelse af og på baggrund af oplæggene vil vi sammen i grupper drøfte forskellige muligheder for rådgivning, erfaringsudveksling og opsamling af tilbud.

Med andre ord vil vi med denne konference forsøge at gøre livet lettere og mere spændende for koncertarrangører, musikere og komponister, der er aktive indenfor kammermusikområdet. Vel mødt!

Bo Gunge og Per Dybro Sørensen (Konferencebestyrere)


”At få den koncerterfaring vi har fået rundt omkring i landet, på et tidligt stadie i vores udvikling, har i høj grad polstret os til et liv som full time strygekvartet på de store scener. Foreningerne udgør et, i internationalt perspektiv, enestående fundament for kammermusikken i Danmark, og vi har den dybeste respekt for alle de passionerede mennesker, som gør alt for at holde dem i live.”

Rune Tonsgård, Den Danske Strygekvartet