21 feb 2023

Kompositionscamp 2023

Bliv inspireret af Louise Alenius, Bent Sørensen og Daniel Bjarnason, masterclasses og et musikalsk fællesskab på årets KompositionsCamp på Engelsholm den 23.-29. april.

KompositionsCamp er en intens workshop i moderne komposition for komponister inden for alle genrer. Campen foregår på smukke Engelsholm Højskole og er målrettet klassiske komponister, sangskrivere, elektroniske musikere, filmkomponister og jazzmusikere.

Årets komponistfakultet består af Louise AleniusBent Sørensen og Daniel Bjarnason. På musikersiden har vi besøg af fløjtenist Lena Kildahl og cellist Henrik Brendstrup.

I mødet mellem campens fakultet og deltagerne skabes et miljø af intens inspiration og fællesskaber, der ofte vedligeholdes og videreføres efter campens afslutning.

På KompositionsCamp kan etablerede komponister få fyldt den kreative og tekniske værktøjskasse op og møde nye kolleger og samarbejdspartnere fra den rytmiske og klassiske verden.

Campen er i sin struktur både med til at skærpe den enkelte komponists unikke udtryk og give klare svar på, hvordan komponisten bevæger sig videre og udvider sin egen palet af virkemidler. Gennem forståelsen af ”byggeklodserne” for alternative og moderne klassiske effekter, vil deltagerne blive inspireret til at bruge disse elementer i deres egne værker uanset genre.

Deltagerne præsenteres i mødet med erfarne klassiske komponister for deres aktuelle værker og metoder, som skaber fundamentet til en kollektiv samtale om deltagernes egne værker og tanker om komposition. En intens uge af læring og information, der skaber inspirationer, som rækker ud over campens intense forløb.

Udvid din musikalske horisont

Løbende dykker deltagerne ned i deres egne kompositioner med en ”én til én sparing” med fakultetet. I praksis opstår en vekselvirkning mellem deltagerens oprindelige musikalske ståsted og den nye indsigt og inspiration, der opnås på KompositionsCamp.

Der lægges vægt på en åben og erfarende læring, hvor man ikke skal præstere færdige salgsbare resultater, men i stedet opfordres til at eksperimentere med sit eget udtryk og udvide sin musikalske horisont. Sidst på campen fremføres eksperimenter og nye værker af musikere i en prøveproces, hvor mødet mellem komponist og musiker er i højsædet. I år med fløjtenist Lena Kildahl og cellist Henrik Brendstrup.

KompositionsCamp bliver til i et samarbejde mellem Autor og Dansk Komponistforening med komponisterne Lil Lacy og Søren Møller som ledere på opholdet.