2 nov 2017

Komponister blander genrer

Komponistaftaler giver danske komponister mulighed for at blande musik, lade musikgenrerne folde sig ud og skabe nye musikalske symbioser.

Ribe Musikforening og Copenhagen Phil er sammen med 71 andre arrangører af koncerter blevet en del af komponistaftalerne, som er støttet af Statens Kunstfond. Det betyder, at de mange komponister nu kan kaste sig ud i at skrive ny musik til gavn for musikelskere i hele Danmark.

Statens Kunstfond har netop uddelt 1,8 millioner kroner til komponistaftaler af kortere eller længere varighed, som betyder, at i alt 73 danske komponister i den kommende tid vil være travlt optaget af at skrive ny dansk musik til orkestre, teatre, film, foreninger og festivaler.

Det gælder for eksempel:

Elektropop for symfoniorkester
Copenhagen Phil har bestilt et kollektivt komponeret værk af ”When Saints Go Machine” og komponisten Christian Balvig for orkester og band. Kompositionsprocessen omfatter indspilninger med orkestrets musikere, udgivelse af EP, singler og til at skrive og indspille selve værket til uropførelse i juni 2019 på orkestrets 60 Minutes Festival. Statens Kunstfond har støttet med komponisthonorarer på i alt 100.000 kroner.

Bo Holten iklæder Luther nye musikalske klæder
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten i slotskirken i Wittenberg. Jubilæet fortsætter, når Bo Holten i den kommende tid skal skrive opera om Luthers liv til Malmö Operaen. Operaen får titlen ”Schlagt Sie Tot” og er baseret på Luthers liv, og den får verdenspremiere i Malmö i maj 2019. Statens Kunstfond har støttet med komponisthonorar på 250.000 kroner til Bo Holten.

Fire danske uropførelser til Ribe Musikforening
Komponisterne Irene Becker, Louise Alenius Boserup, Jeppe Just Christensen og Martin Lohse skal skrive nye værker for klaver til Ribe Musikforenings koncertsæson 2018. Erfaringen fra Ribe er, at ny musik opført i musikforeningen sammen med klassikere får større publikumstilslutning, mere mangfoldighed og vækker publikums nysgerrighed. Statens Kunstfond har støttet med komponisthonorarer på i alt 40.000 kroner.

Puljen Komponistaftaler til ny musik
Statens Kunstfond støtter via puljen eksempelvis bestillingsværker, huskomponistaftaler og i det hele taget komponistaftaler af kortere eller længere varighed.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik ser gerne, at flere søger om støtte til alle typer af komponistaftaler, så der kan blive opført endnu mere dansk musik i alle dele af Danmark.

Fonden yder støtte til komponisternes honorar forudsat, at der er truffet aftale med komponisten, der også skal have accepteret opgaven.

Ved ansøgningsfristen i september 2017 havde Statens Kunstfond modtaget i alt 112 ansøgninger, og 73 komponistaftaler har fået tilsagn om støtte, så nu kan de 73 komponister i den kommende tid komme i gang med at skrive ny dansk musik til både teatre, film, festivaler og orkestre.

Se de 73 tildelinger af støtte til komponistaftaler