Kom til General- forsamling 2019

Dansk Komponistforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 3. april 2019 kl. 15 – ca. 19 i Kodas kantine, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Indkaldelsen er sendt ud digitalt og med brev til medlemmer uden mail d. 11. marts. Indkaldelse og oversigt over årsregnskabet kan også downloades i menuen til højre.

Bemærk! Forslag og/eller navne på kandidater til fordelingsråd eller bestyrelse skal være sekretariatet i hænde senest onsdag d. 20. marts 2019, hvorefter en revideret dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen . jvf. foreningens vedtægter.

Middag efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen kl. ca. 19 er medlemmer med ledsagere velkomne til middag og hyggeligt samvær.
 
NB! Tilmelding til GF og/eller middag skal ske senest 25.03. 2019. Tilmelding til Tina Schelle på tlf. 33 13 54 05 eller mail: ts@komponistforeningen.dk .
 
Medlemmer udenfor Hovedstadsområdet kan få dækket rejseomkostningerne ved at indsende rejsebilag til sekretariatet efter generalforsamlingen. Rejsebilag sendes til Mette Bjørn Due på mail: mbd@komponistforeningen.dk
 
Bemærk! at aktiv deltagelse i generalforsamlingen fordrer, at man har indbetalt kontingent indeværende år. For de der endnu ikke har indbetalt, henviser vi til faktura udsendt pr. mail d. 26.02. 2019.