Kom til General- forsamling 2019

Dansk Komponistforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 3. april 2019 kl. 15 – ca. 19 i Kodas kantine, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Endelig dagsorden er sendt ud digitalt og med brev til medlemmer uden mail d. 27. marts 2019. Endelig dagsorden, oversigt over årsregnskabet og kandidatpræsentation kan også downloades i menuen til højre.


Middag efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen kl. ca. 19 er medlemmer med ledsagere velkomne til middag og hyggeligt samvær.
 
NB! Tilmelding til GF og/eller middag skulle ske senest 25.03. 2019. Har du ikke fået tilmeldt dig middagen, kontakt da ASAP Tina Schelle på tlf. 33 13 54 05 eller mail: ts@komponistforeningen.dk .
 
Medlemmer udenfor Hovedstadsområdet kan få dækket rejseomkostningerne ved at indsende rejsebilag til sekretariatet efter generalforsamlingen. Rejsebilag sendes til Mette Bjørn Due på mail: mbd@komponistforeningen.dk
 
Bemærk! at aktiv deltagelse i generalforsamlingen fordrer, at man har indbetalt kontingent indeværende år. For de der endnu ikke har indbetalt, henviser vi til faktura udsendt pr. mail d. 26.02. 2019.