8 dec 2017

ISCM world music days 2018 i Beijing

Som den danske sektion af ISCM har SNYK udsendt et åbent Call for Works til ISCM World New Music Days i Beijing den 19.-26. maj 2018. Deadline for indsendelse er den 2. januar 2018.

Hvad er ISCM World Music Days?
ISCM (International Society for Contemporary Music) er en verdensomspændende forening og netværk for ny musik med mere end 50 medlemslande. Foreningen afholdte ISCM World New Music Days første gang i Salzburg i 1923, og siden har projektet rejst mellem storbyer i næsten alle verdenshjørner.

Få din musik opført på Beijing Modern Music Festival
Det er altid et af foreningens medlemslande, der er vært for World Music Days og i 2018 afholdes værtsrollen af den kinesiske festival for ny musik, Beijing Modern Music Festival (BMMF). BMMF betragtes internationalt som en indflydelsesrig, moderne musikalsk begivenhed i Kina, og er efterhånden blevet en af ​​de vigtigste moderne musikfestivaler i verden. BMMF ser det som en af sine hovedopgaver at formidle moderne musik og fremme kommunikationen mellem kunstneriske og kulturelle organisationer på tværs af landegrænser.

Festivalen er derfor en globalt orienteret begivenhed, der kan være med til at forbinde din musik til et nyt publikum, nye musikere og komponister samt til arrangører og organisationer fra hele verden.

Hvordan indsender jeg mit værk?
Du kan indsende maksimalt ét værk pr. komponist til Snyk, hvor du skal angive hvilken af festivalens værkkategorier dit værk falder ind under. Se alle kategorier her.

Deadline for indsendelse til Snyk er tirsdag den 2. januar 2018
Værkerne indsendes elektronisk til snyk@snyk.dk med ”ISCM 2018” anført i emnefeltet.

NB: Følgende bilag skal medsendes (brug evt. wetransfer-link til tunge filer). 
Ansøgninger med manglende bilag vil ikke blive behandlet.

  1. Angivelse af den kategori værket er indsendt i (se kategorier her)
  2. Partitur vedhæftet som PDF. I tilfælde af værker uden et nedskrevet partitur skal lyd- eller video dokumentation indsendes i stedet.
  3. Lyd eller videooptagelse af værket, hvis muligt. Fil(er) skal sendes som direkte weblink (ikke som vedhæftede filer)
  4. Angivelse af værkets titel, besætning, varighed og kompositionsår samt forlag på engelsk
  5. Programnote eller beskrivelse af værket på engelsk (max 150 ord)
  6. Teknisk rider til værkets opførelse
  7. Biografi inklusive fødselsår på komponisten på engelsk, samt billedidentifikation for komponistens nationalitet (billede af pas)Hjemmeside på komponisten og/eller komponistens forlag
  8. Portrætfoto af komponisten
     

Alternativt kan du indsende dit værk direkte til ISCM World Music Days 2018 – bemærk dog at deadline her er den 31. december 2017 og at der er indsendelsesgebyr.
Læs mere om denne mulighed her

Udvælgelse af værker
Puljen af indsendte værker vurderes af Snyks TRIM-udvalg. TRIM-udvalget udvælger seks værker i fire af årets kategorier. Snyk sender de udvalgte værker til ISCM World Music Days 2018, hvis jury derefter er forpligtet til at udvælge mindst ét dansk værk til opførelse på festivalen.
I starten af januar 2018 offentliggør Snyk de seks værker, der indsendes til ISCM World Music Days. Derefter offentliggør ISCM World Music Days 2018 hvilke(t) dansk(e) værker, der er udvalgt til opførelse på festivalen.

Om Snyks TRIM-udvalg
Snyks ISCM-udvalg (TRIM) er sammensat af tre personer. De tre medlemmer indstilles af Snyks bestyrelse, der udpeger medlemmer for tre år ad gangen. Udvalget sammensættes så hhv. udøver-, komponist- og arrangørsiden er repræsenteret. Desuden tilgodeses en genremæssig bredde indenfor ny kompositionsmusik og nutidig eksperimenterende musik. Ansatte og bestyrelsesmedlemmer i Snyk kan ikke udpeges.
Læs mere om udvalget her