29 jun 2018

Invitation til Travers

Til alle inden for musikken, litteraturen, billedkunsten, arkitekturen, film- og scenekunstens verden

Hvor går vi hen, hvis vi ønsker at gå på tværs af kunstretninger og discipliner? Hvor hører vi hjemme, og hvilke uopdagede fællesskaber findes i det kunstneriske tværsnit?

TRAVERS er en tværkunstnerisk platform, hvor vi over to år sætter vores kunst og os selv fri. I frirummet udfordrer vi vores selvforståelse og vanetænkning - opsøger nye arbejdsprocesser og relationer - udvider vores kunstneriske sprog og baner vej for nye tværæstetiske værker.

TRAVERS er en toårig rejse ind i et tværkunstnerisk terra oncognita. Fra sommeren 2018 til sommeren 2020, vil TRAVERS invitere til workshops, symposier, readings, showcases og andre interaktioner, hvor kunstnere mødes på tværs af landegrænser og baggrunde.

Første stop på rejsen bliver Glyptoteket i København, hvor vi camperer i uge 48 sammen med banebrydende mestre.

TRAVERS er en gratis rejse, der koster stort engagement!