12 sep 2019

Hvad er professionel honorering?

Invitation til medlemsmøde d. 7. oktober 2019

På årets generalforsamling i april blev bestyrelsen opfordret til de kommende to år at have fokus på og søge en forbedring af komponister i Danmarks lønvilkår i forbindelse med bestillinger.

Denne opfordring har vi taget fat på bl.a. ved fra 1. september at indføje et krav om en kontrakt i vilkårene for at ansøge om støtte til bestillingshonorarer i DKF. Det, at den skabende kunstner laver en kontrakt med bestilleren, er et afgørende skridt i retning af at synliggøre, at det at skabe musikken faktisk er et stykke arbejde, og at komposition er et professionelt erhverv.

Men det kræver en ekstra indsats både fra bestilleren og fra dig som komponist!

Derfor inviterer vi til medlemsmøde for at høre jeres mening omkring bestillingshonorarer, professionel betaling, det nye krav om kontrakter, og om hvordan du som komponist og medlem kan være med til at løfte indsatsen.

Foruden professionel honorering mv. samler vi også op på nogle af de spørgsmål, der kom op ved medlemsdrøftelserne på GF om det at være professionel komponist.

Alle input og idéer vil være af stor værdi for bestyrelsens videre arbejde!