25 mar 2020

hjælp til den coronaramte kulturbranche

Hvordan får du støtte fra regeringens hjælpepakker?

I løbet af de seneste uger har regeringen og Folketingets partier lanceret en række hjælpepakker, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, selvstændige og virksomheder. Flere af disse hjælpepakker har også betydning for kulturbranchen.

Men hvad gør du, hvis du er kunstner, lønmodtager, har en privat virksomhed, er en offentlig institution, er studentermedhjælper eller på anden måde arbejder som en del af den danske kulturbranche? Hvor kan du få hjælp, og hvordan agerer du, hvis din indkomst er faldet eller helt forsvundet som følge af regeringens indgreb?

Kulturmonitor har lavet denne guide, som vi har fået lov til at dele:

Du er selvstændig eller en offentlig institution og har et CVR-nummer
 

Krav:

 • Du skal have et CVR-nummer og være oprettet i CVR-registeret før 1. februar 2020.
 • Du skal som virksomhedsejer eje mindst 25% af virksomheden og arbejde i virksomheden. Fire ejere, der hver ejer 25 %, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned per ejer.
 • Der skal have været en omsætning på mindst 10.000 kroner i gennemsnit pr. måned.
 • Du skal kunne begrunde, at dit tab er en konsekvens af coronavirus. Du skal levere en tro- og love erklæring på dette.
   

Kompensation for omsætningsnedgang:

 • Du kan opnå økonomisk kompensation for 75% af et forventet omsætningstab i perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020, hvis omsætningen sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i sidste regnskabsår er faldet med mindst 30% som følge af coronavirus. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr måned pr. ejer. Kompensationen kan dog udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis du som selvstændig har en medarbejdende ægtefælle. Kompensationen er skattepligtig.
   

Kompensation for faste udgifter:

I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder eksempelvis husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode, hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Ordningen vil omfatte teatre, biografer og selvejende kulturinstitutioner mv., hvis de modtager mindre end halvdelen af deres ordinære driftsudgifter i offentlig støtte.

 • En andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

         - 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
         - 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
         - 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

 • Virksomheder, som efter forbud i henhold til bekendtgørelse skal holde fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.
 • Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden, og der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.
   

Det gør du:

 • Du skal søge kompensation gennem Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt.
   

Det skal du være opmærksom på:

 • Kompensationen skal tilbagebetales, hvis du opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder, kan man ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.
 • Erhvervsstyrelsen pålægger enhver virksomhed at anvende revisorbistand. Såfremt du ikke kan opgøre et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af dine momsregistreringer til Skat.
 • Hvis din virksomhed har eksisteret under seks måneder, skal du på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af covid-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv.

Du er kunstner, freelancer eller kontraktansat uden CVR-nummer
 

Krav:

 • Du skal have haft en B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019, svarende til mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.
 • Du må ikke have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.
   

Kompensation for omsætningsnedgang:

 • Du kan opnå økonomisk kompensation for 75% af et forventet tab i B-indkomsten i perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr måned.
   

Det gør du:

 • Du skal søge kompensation gennem Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt.
   

Det skal du være opmærksom på:

 • For personer, der ikke bagudrettet (historisk) har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel.
   

Særlig støtte:

 • Regeringen har indført en statsgaranti på 70% af bankernes nye udlån til ellers sunde virksomheder i relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af covid-19. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 30%.
 • Regeringen har indført en garantiordning for 70% af bankernes udlån til virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 30% som følge af covid-19.
 • For små og mellemstore virksomheder kan man udskyde betalingen af moms og fristen for betaling af B-skat. Konkret betyder det, at små virksomheder først skal betale moms 1. marts 2021, hvor virksomhederne også skal afregne moms for 2. halvår i 2020, og den betalingsfrist for B-skatter, som ellers lå 20. april 2020 flyttes til 20. juni 2020. Ligesom betalingsfristen 20. maj 2020 udskydes til 20. december 2020.
 • Selvstændige har mulighed for at nedjustere virksomhedernes forventede overskud via TastSelv på Skattestyrelsens hjemmeside, www.skat.dk. Det vil automatisk medføre lavere eller ingen opkrævning af B-skatter.
   

Du er studerende:
 

 • Du får som studerende mulighed for at låne flere penge af staten som en kompensation for de indtægter fra studiejobs, du muligvis mister i den kommende tid. Du får mulighed for at låne op til to gange SU-lån i marts og april ud over den normale SU og SU-lånemuligheder.
 • De ekstra lånemuligheder svarer til op til 6.388 kroner i marts og april. Det betyder, at du i alt kan låne op til 9.582 kroner om måneden.
 • Et SU-slutlån, som ydes til studerende, der er blevet forsinket på deres uddannelse og dermed ikke kan få SU, kan nu udvides fra 8.241 kroner til 14.602 kroner om måneden.
 • Du skal søge om det ekstra SU-lån på samme måde og samme sted, hvor du normalt søger om SU-lån.
   

Kulturmonitor tager forbehold for afvigelser i ovenstående som følge af nye regeringsinitiativer og løbende justeringer i henhold til den endelige lovgivning på området.

Kilder: Erhvervsstyrelsen, Kulturministeriet, Dansk Magisterforening og virksomhedsguiden.dk