18 sep 2019

Hilda og Nancy

Trods deres ubestridelige musikalske talent havde Hilda Sehested og Nancy Dalberg svært ved at slå igennem som komponister. Deres musik blev stort set kun opført, når de selv holdt kompositionsaftner, og i anmeldelserne var det oftere komponisternes køn end deres musik, der blev diskuteret. Enten blev det bemærket, at musikken var overraskende god, i betragtning af at den var komponeret af en kvinde, eller også undrede man sig over, at de som kvinder ikke i nævneværdig grad komponerede sange med et følsomt og feminint udtryk.

Tyngden i deres produktion ligger for Hilda Sehesteds vedkommende på kammermusik med tunge messingblæsere, for Nancy Dalbergs på orkestermusik og strygekvartetter.

I en ny bog om deres liv og værk vises det, at de nok havde en begunstiget social baggrund til fælles, men at de også begge oplevede personlige tragedier, der påvirkede deres muligheder for at komponere.

Nyindspilning af Nancy Dalbergs tre strygekvartetter

Samlet set er Nancy Dalbergs produktion ikke stor, og den blev til inden for et relativt kort tidsrum fra omkring 1909 til slutningen af 1930’erne.

De tre fuldførte strygekvartetter indtager dog lidt af en særstilling blandt Nancy Dalbergs kompositioner. Den første af dem blev det allerførste instrumentalværk, hun præsenterede ved en offentlig koncert – og ved uropførelsen spillede Carl Nielsen violin i kvartetten. Den anden blev det værk, hun først fik udgivet og spillet i udlandet, mens den tredje – på trods af at den blev uropført 20 år inden hendes død – ikke nåede at udkomme i hendes levetid.

Nu har Nordic String Quartet indspillet Nancy Dalbergs tre strygekvartetter, hvoraf to er verdenspremiereindspilninger. CD'en er netop udkommet på Dacapo Records