20 apr 2021

GF 2021

Sæt kryds i kalenderen!

Årets generalforsamling i Dansk Komponistforening finder sted tirsdag d. 11. maj kl. 15 - ca. 19 i Lautrupsgade 9, Kbh. Ø. Indkaldelse og årsregnskab er blevet udsendt til alle medlemmer på mail d. 20. april. Har du ikke modtaget noget i din mailboks, så kontakt sekretariatet.

Da coronaepidemien stadig har indflydelse på, hvor mange vi må forsamles, bliver det igen i år muligt at tilmelde sig med enten fysisk deltagelse eller via online-tjenesten Zoom. Bemærk at det jvf. vores vedtægter ikke er muligt at stemme via fuldmagt.

Ønsker du at melde dit kandidatur?
Der er valg til forpersonsposten, bestyrelsen og fordelingsudvalget. 

Ønsker du at stille op til en af disse poster, skal du melde dit kandidatur senest d. 27. april og sende en kort præsentations- og motivationstekst (max 200 ord) samt et billede til ts@komponistforeningen.dk senest mandag d. 30. april 2021.

Ønsker du at vide mere om, hvad det indebærer at stille op til hhv. bestyrelse og fordelingsudvalg, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på dkf@komponistforeningen.dk eller 33 13 54 05.