17 apr 2020

fælles nordiske udfordringer

Alle komponister i Norden uanset køn skal have lige muligheder for at opnå en rimelig substantiel betaling for deres kompositoriske arbejde.

Den 16. marts mødtes Nordisk Komponistråd i behørig coronaafstand ved et såkaldt zoom møde. Mødet havde to hovedpunkter på dagsorden: kvindelige komponister og bæredygtige forretningsmodeller for komponister.

Mange kvindelige komponister i Norden oplever ikke at have de samme muligheder som deres mandlige kolleger, og i Nordisk Komponistråd blev det derfor diskuteret, hvilken type initiativer der kan tages i en fællesnordisk indsats for at ændre på denne ubalance.

En anden fælles udfordring i Norden er hvordan vi kan skabe bæredygtige forretningsmodeller for komponister og øge opmærksomheden omkring alle de forskellige aspekter, der danner en indkomst for komponister i dag. Hvordan hjælper vi komponisterne med at blive bedre forretningsfolk?

Der er behov for nye initiativer for at imødegå disse udfordringer, og Nordisk Komponistråd vil derfor arbejde sammen om disse emner i 2020.