9 apr 2019

Et forsøg på at pege i en retning uden at pege

Interview med lydkunstner Lars Lundehave

Skrevet af Katrine Dal

Lydkunstneren Lars Lundehave har gennem det seneste år arbejdet på en bestillingsopgave på fire permanente lydinstallationer til Augustenborg slot, bestilt af bygningsstyrelsen i anledning af udflytningen af en del af Landbrugsstyrelsens administration. Værker som skal stå der de næste 20 år - mindst.  

Jeg møder Lars Lundehave til en snak om bestillingsopgaven, værkerne og arbejdet som lydkunstner. 

Augustenborg slot har været igennem en totalrestaurering med fuld respekt for hertugslottets historie og de fredningsregler, der følger med, og med en detaljeringsgrad ud over det sædvanlige i indretningen. I udvalget blev det besluttet, at stedet skulle rumme et stort lydkunstværk til glæde for de ansatte i Landbrugsstyrelsen og de besøgende på Augustenborg slot og området omkring slottet.  

“Det er ikke kutyme, at statslige institutioner vælger lydkunst, når de bestiller udsmykningsopgaver. Det kan tælles på en hånd, hvor mange der findes i Danmark,” understreger Lundehave.  

“Selve forespørgslen var meget uformel. Jeg blev inviteret til at lave en kort pitch til et møde i projektgruppen sagt på en måde, så man næsten kunne tænke, om det nu var den lange køretur til Sønderjylland værd. Men det viste det sig jo så at være.” 

Bestillingen af de fire værker er finansieret af Kunstprocentordningen, en ordning, hvor der for statsligt nybyggeri samt om- og tilbygning, skal afsættes en vis procentdel til kunst. Nærmere bestemt 1,5 procent af håndværkerudgifterne inklusive moms. Beløbet til kunstneriske udsmykninger kan anvendes forholdsvis frit inden for den enkelte statsvirksomheds område og inden for en rimelig tidshorisont - og altså også til lydkunst og installationer.

OM AT ARBEJDE MED LYDKUNST 

“Den største forskel for mig på at arbejde med lydkunst i fht. elektronisk musik er nok, at i musikken arbejder man med en forløsning inden for en periode. Når jeg arbejder med lydkunst, så er der ikke nogen start eller slutning. Jeg ved ikke, hvor lang tid publikum vil give værket, så de skal kunne træde ind i en tilstand, som de også kan træde ud af når som helst. Det er en grundlæggende forskel i metoden,” siger Lars Lundehave. 

Derfor arbejder han også meget bevidst med det tidslige i sine værker, dvs. at værkerne på et øjeblik skal kunne skabe et nærvær med den forbipasserende potentielle lytter. Det handler om, at værket skal kunne skabe en meningsfuld relation med folk, der passerer af helt andre årsager end kunsten. Til det benytter han forskellige greb, der har til hensigt at overraske og til at få folk til at stoppe op, inden de vender tilbage til deres gøremål.  

Dette har også været et omdrejningspunkt for Lars Lundehave i skabelsen af de fire værker til Landbrugsstyrelsen og Augustenborg slot, hvor han har haft øje på stedets 385 ansatte, der hver dag skal arbejde i landbrugsstyrelsen. 

VÆRKERNE 

To værker; EQUILIBRIUM STATE og DIM REALM, er placeret udendørs i Augustenborg slots portindgang/klokketårn og på plænen ud for kirken, og to; STACKING FREQUENCIES og GHOSTMASHINE findes inde på slottet, nu Landbrugsstyrelsens arbejdsområde. 

"Selvom der er tale om én bestilling, ser jeg installationerne som 4 værker, fordi de ikke umiddelbart forholder sig til hinanden, men er så specifikke for deres placering, og det er den relation, jeg har forsøgt at arbejde med og fremhæve", forklarer Lars Lundehave.  

"Man kan argumentere for, at de alligevel hænger sammen, fordi det er 4 greb, der er typiske for mig og som på sin vis er beslægtede, men jeg ville gerne skabe en oplevelse, der ikke er betinget af, at man oplever alle værker, for at få hele oplevelsen. Dette ville blive for kompliceret af adgangsmæssige hensyn pga. nøglekort osv. Jeg synes netop, det var spændende med punktnedslagene, fordi det er et relativt stort område og disse nedslag kunne hjælpe til at fokusere blikket og gøre opmærksom på nogle rum, som man ellers ikke ænser. " 

En nyskabt balletransportør og en hjemsøgt elektrochokmaskine 

På podiet i Nordfløjens indgangsparti finder man værket STACKING FREQUENCIES, som rent fysisk er en 10 meter lang konstrueret balletransportør (stacker), hvis egentlige funktion er at transportere halmballer fra gulv til loft. Her transporteres lyd fra bunden af trappen til øverste repos. En række aluminiumsplader fungerer som resonansplader for nogle mindre transducere, og derved skabes en 7 kanalers lydinstallation. Hvor det fysiske objekt er meget monumentalt, er lyden omvendt helt tyst, som kan give mindelser om en stille sommerdag på landet. Med en lydstyrke på få dB indlejrer lydværket sig umærkeligt i rummets naturlige akustiske ambiens. 

 I sydfløjen finder man Lundehaves andet værk GHOSTMASHINE“I min researchperiode, hvor jeg blev vist rundt på slottet, blev jeg præsenteret for et velbevaret eksemplar af en elektrochok maskine, som stammer fra tiden, hvor bygningerne blev brugt som psykiatrisk hospital. Jeg var klar over med det samme, at jeg ville bruge den i et af værkerne. Man siger, at det spøger på slottet, og maskinen ser ud som om den er brændt sammen. Jeg kunne godt lide tanken om en hjemsøgt elektrochokmaskine - så deraf titlen. Jeg har hvidlakeret den, renset betjeningspanelet og wattmeteret, og de tre knapper er forsynet med motor og roterer langsomt i forskellige tempi. Wattmeteret viser alarmerende aktivitet. Kompositionerne i maskinen tematiserer elektricitet, lyden af den og ikke mindst vores forestilling af lyden af maskinen i brug,” forklarer Lars Lundehave. 

DET PERMANENTE 

Noget, Lundehave understreger under vores samtale, er den opmærksomhed, man er nødt til at have på det tidslige aspekt i en permanent installation i forhold til en kortvarig udstilling. Man må have tanke på, hvilke løsninger man vælger til værker, der har et tidsperspektiv på 20 år. Man kan fx ikke bruge det nyeste software, så man er nødt til at bruge nogle ældre teknologier. Derfor er der også en stor vægt fra bestillers side på, hvordan kunstneren forestiller sig at løse opgaven helt fra start. Man skal kunne løse, afvikle og fremtidssikre alle sine kunstneriske ideer, og derfor er der også en masse praktik, kommunikation og projektledelse i arbejdet, samtaler før og undervejs med elektriker, ingeniør, anlægsgartner, entreprenør, arkitekt, smed, byggeriets projektleder og sågar en jord- og betonarbejder og en præst. 

“Men så får man også et skilt med sit navn op at hænge i over 20 år. Det er da ret vildt", griner Lundehave.” 

EQUILIBRIUM STATE og DIM REALM 

EQUILIBRIUM STATE er et stereoværk placeret ude i indgangsporten under slottets klokketårn. Lundehave har optaget kirkens klokker og brugt deres resonans ved hammerslaget og sendt dem ud i porten via gemte højttalere. Værket er bygget op i generative mønstre, så man ikke får den samme oplevelse, selvom man møder og går igennem porten på samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt for Lars Lundehave, at de mennesker, som kommer der, skal kunne holde det ud og gerne blive glade for det. Ligesom det er vigtigt, at værket er der allerede, inden de ansatte møder på arbejde. Der må ikke være en tænd og sluk knap. 

“Værket er evigt, det stopper aldrig. Det skal eksistere afkoblet fra alt, hvad der ellers eksisterer. Det må ikke starte et sted.” 

Det andet udendørsværk DIM REALM består af sorte stålsøjler, der “vokser op” af græsplænen. Lyden i værket er lavet med optagelser af kirkens organist og søger et andet men dog andægtigt udtryk end det, man normalt forbinder med et kirkeorgel. Som en fortolkning af et indvendigt rum til et udvendigt sted. 

Jeg spørger til titlen DIM REALM, som betyder et slags “tåget grænseland”. “Det er et forsøg på at pege i en retning uden at pege", siger Lundehave. “Ligesom værket selv. Man forstår, at lyden kommer fra højttalerne, men man kan ikke være helt sikker, når man står i skumringen helt alene med værkets tyste og ubestemmelige lyd. Det er allestedsnærværende.”