22 feb 2023

ES21 NETVÆRKSMØDE

Mød lydkunstner og komponist Sandra Boss

Netværket ES21 inviterer til møde torsdag den 16. marts kl. 13.00 – 15.30 i Musikhuset København, hvor dagens vært er Art Music Denmark (tidl. SNYK), hvis leder, Regin Petersen, vil fortælle os lidt om genreorganisationens nye visioner, og hvad du kan bruge AMDK til.

Dagens artist talk er med lydkunstner og komponist Sandra Boss. Hun er en kunstner,  der leger med traditioner, forventninger og fastgroede lyttevaner i værker, der får det velkendte til at vise sig fra nye og overraskende sider. Hun har bl.a. skabt en tre meter lang harmonika samt arbejdet med hjemmebyggede, MIDI-styrede pibeorgler. Derudover er hun en del af det tværæstetiske kollektiv Vontrapp med fokus på installationsværker.

I forbindelse med et treårigt arbejdslegat fra Statens Kunstfond i 2022 stod der bl.a. om hendes virke:

”Den vedholdende, klanglige nysgerrighed, synes at være en arbejdsmetode der løber som en rød tråd gennem alle hendes værker... Hendes stramt formede værker lader sig ikke nemt kategorisere, men rejser sig som sært dragende og egenartede musikalske lyduniverser.”

Med andre ord er scenen sat til en inspirerende dag omkring lyd, metode og musisk tilgang m.m.


Om ES21
ES21 er et netværk for den eksperimenterende scene med fokus på nyskabende musik fra artpop til avantgarde. Netværket har eksisteret siden 2013, og det er åbent for alle medlemmer af Koda, der er nysgerrige på nye inputs og vidensdeling i en social sammenhæng, som både vægter faglig dybde og foreningshygge.

Netværket drives af Jan Lippert, som også faciliterer netværksmøderne. Er du interesseret i at vide mere, kan du tage kontakt til ham på newsound21@gmail.com