DKF's Produktionspulje

Dansk Komponistforenings Produktionspulje støtter PRODUKTION og BESTILLINGSHONORARER.

Puljen støtter udadrettede initiativer for ny kompositionsmusik, som koncerter, festivaler, bogudgivelser, afholdelse af debutkoncert, formidlingsprojekter, støtte til strategisk publikumsarbejde m.m. 

HVEM KAN SØGE?

DKFs Produktionspulje kan søges af alle, der arbejder på projekter, der er med til at promovere og støtte ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø/kulturliv.

Puljen støtter projekter inden for alle de mange forskellige typer af ny kunstmusik og lydkunst på den danske scene: akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, electronica, musikdramatik, lydkunst, kirkemusik, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Formålet er endvidere at bidrage til at styrke projekternes offentlige og kunstneriske gennemslagskraft igennem krav om en professionel PR-indsats samt strategisk publikumsarbejde i de støttede projekter.

INDEN DU SØGER OM

  • Støtte til bestillingshonorar - Læs mere her
  • Støtte til produktion - Læs mere her
  • Støtte til strategisk publikumsarbejde - Læs mere her

HVAD LÆGGES DER VÆGT PÅ I VURDERING AF ANSØGNINGEN?

  • at projektet på sine egne betingelser fremstår kunstnerisk gennemarbejdet
  • projektets generelle musikkulturelle væsentlighed, derunder dets evne til at skabe synlighed og stimulere koncertmiljøet inden for sit område
  • projektets potentielle gennemslagskraft
     

Der lægges desuden vægt på, at midlerne fordeles rimeligt mellem de mange forskellige musikalske udtryksformer, der er repræsenteret i Dansk Komponistforening, samt at de støttede projekter gennemføres med en professionel og effektiv formidling- og PR-indsats.

HVAD GØR JEG, NÅR JEG HAR FÅET TILDELT MIDLER?

Når du modtager økonomisk støtte fra DKFs Produktionspulje er det en ufravigelig betingelse for bevillingen, at Koda krediteres i koncertprogrammer, plakater, på hjemmesider etc. med følgende formulering:

”Projektet er støttet af Koda Kultur/with support from KODA Culture"
Find logo her

HVORDAN FOREGÅR UDBETALING AF STØTTEN?

Støtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at dine indtægter forbundet med projektet ikke må overstige dine udgifter. Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen.

Hvis du ønsker at ændre anvendelsen af midlerne, kræver dette en tilladelse fra fordelingsrådet. Støtten bortfalder automatisk, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 2 år, medmindre der er lavet særskilt aftale derom.

Det er et krav at indsende endeligt regnskab for projektet, før udbetalingen kan finde sted. Afrapporteringen sker via koda.onlinelegat.dk under menupunket BILAG.

BEMÆRK!

Alle bevillinger offentliggøres her på hjemmesiden. Afslag offentliggøres ikke.