14 aug 2019

Det er nu, du skal til tasterne!

DKFs to puljer Komponistmidlerne og Produktionspuljen har begge deadline for ansøgninger 1. september!

Komponistmidlerne kan du som komponist søge om arbejdslegat, rejsetilskud eller mentorforløb. Læs mere om støtteformål her 

Produktionspuljen kan alle, der arbejder på projekter, der er med til at promovere og støtte ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø/kulturliv søge om støtte til produktion, strategisk publikumsarbejde og bestillingshonorarer.

Bemærk at puljen ikke længere støtter udgivelser, såsom CD, LP og indspilninger, som nu skal søges i Kodas udgivelsespulje (næste frist er her 1. oktober 2019)
 
Nyt vedr. BESTILLINGSHONORARER
Musikaktører kan søge om bestillingshonorar til komponister og lydkunstnere til koncertbegivenheder, der falder indenfor puljens kriterier.

Krav til ansøgningen

  • Støtte til bestillingshonorarer tildeles under forudsætning af, at der foreligger en underskrevet kontrakt mellem bestilleren og komponisten.
     
  • Det er endvidere en forudsætning, at der er søgt om medfinansiering andetsteds, da DKF sjældent yder det fulde honorar, idet midlerne er begrænsede.
     

Læs vejledning vedr. bestillinger
 
Nyt vedr. STRATEGISK PUBLIKUMSARBEJDE

Støtte til strategisk publikumsarbejde søges i Produktionspuljen som en del af den samlede produktionsansøgning.
 
Søger du som festival, koncertforening eller som repræsentant for en længere koncertrække, er det et krav, at din ansøgning om produktion indeholder en plan for jeres publikumsarbejde. Læs vejledning vedr. støtte til produktion