8 jul 2022

De har knækket kurven

I USA går det stærkt fremad med diversiteten i orkestrenes programsammensætning.

En ny rapport fra Institute for Composer Diversity, lavet i samarbejde med League of American Orchestras, viser, at kompositioner af kvinder og farvede udgjorde næsten en fjerdedel (23 procent) af de amerikanske orkestres programmerede værker i sæsonen 2021-22.

Dette er en markant stigning fra kun fem procent i 2015. Tilsvarende er procentdelen af værker skrevet af nulevende komponister gået op fra 12 procent i 2015 til 22 procent i dag.

Rapporten, som er baseret på data fra hundredvis af orkestre i hele USA, er også kommet frem til at:

  • Værker af kvindelige komponister og farvede komponister (levende og afdøde) steg med 400 procent og samlet set steg fra 4,5 procent i 2015 til 22,5 procent i 2022.
  • Værker af nulevende komponister blev næsten fordoblet og steg samlet fra 11,7 procent til 21,8 procent.
  • Værker af kvindelige farvede komponister steg med 1.425 procent, fra 0,4 procent i 2015 til 6,1 procent i 2022.
  • Værker af nulevende kvindelige farvede komponister steg med 1.050 procent, fra 0,4 procent i 2015 til 4,6 procent i 2022;
  • Ændringer i programsammensætningen fandt sted på tværs af alle målte orkesterbudgetgrupper og geografiske regioner.
     

Kvindelige komponister og farvede komponister med de mest programmerede opførelser i sæsonen 2021-2022 omfatter blandt andre Lili Boulanger, Anna Clyne, Samuel Coleridge-Taylor, Duke Ellington, Gabriela Lena Frank, Jessie Montgomery, Florence Price, Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges og William Grant Still.

Data er taget direkte fra sæsonannonceringer og hjemmesider for mellemstore og større budgetorkestre i USA.