16 maj 2022

Copydan Tekst & node varsler ny registreringspraksis

Bestyrelsen i Copydan Tekst & Node har netop godkendt en ny praksis for registrering af de kopier, som indgår i de årlige stikprøver.

Ændringen betyder, at indberettede kopier fremadrettet kan frasorteres, hvis rettighedshaverne bag aktivt har opfordret til indberetning. Det sker for at sikre stikprøvernes og fordelingsgrundlagets validitet.

Ændringen træder i kraft efter sommerferien 2022.

Læs her, hvordan du skal forholde dig som rettighedshaver.