2 jun 2020

Call for works UNM 2021- Aarhus

- (un)common ground

Festivalen for, af og med unge nordiske komponister, Ung Nordisk Musik, fejrer i 2021 sit 75-års jubilæum. Fejringen finder sted den 16. – 22. august 2021, hvor festivalen afholdes i Aarhus. 

Der indkaldes nu værker til næste års festival under temaet (un)common ground:

"The theme of the 2021 festival, (un)common ground, suggests both the mutually understood and the rarefied. It encompasses the geographic notion of the nordic region as a shared space amongst the festival’s participants without treating them as a monolithic group, but may also point towards ways of using the public/private local venues in which the festival's events occur. The common ground is communicative while the uncommon ground is alienating. The common ground implies a sense of equality amongst individuals while the uncommon ground acknowledges the asymmetry of power. In choosing this theme we hope to push composers/sound artists/performers into submitting work that could be easily comprehensible and/or recognizably unusual. The large number of possible interpretations should give artists the freedom to exploit the theme’s vagueness and solicit a diverse array of responses that will help us understand what exactly is our (un)common ground."

Der er ingen stilistiske kriterier for ansøgninger. Eksperimentelle / instrumentale / elektroniske / installative / multimedie / performancebaserede værker vil alle blive vurderet på lige fod.

En uafhængig jury på 3 professionelle komponister/musikere vil udvælge 7 værker. Potentielle jurymedlemmer blev besluttet på et åbent møde i oktober 2019. De endelige jurymedlemmers identitet vil først blive afsløret i oktober 2020 sammen med de udvalgte værker.

Hvis kønsfordelingen blandt ansøgerne er mellem 50/50 og 15/85, samt der er givet point til to eller flere komponister af hvert køn, garanterer Ung Nordisk Musik Danmark at minimum to kvindelige og to mandlige komponister får tilbudt deltagelse ved festivalen.

Transport og overnatning vil blive dækket af festivalen op til 6.500 kr. Det vil være muligt at bo på hostel arrangeret af festivalen.

Det er et ufravigeligt krav for de udvalgte komponister at være tilstede under hele festivalen samt deltage i de i festivalen afholdte lectures / seminarer.

BETINGELSER:

1. Ansøgningsskema hentes her: http://www.ungnordiskmusik.dk/wp-content/uploads/2020/05/2021-Applicatio...

2. Hver kunstner må sende max 2 værker ind.

3. Udvælgelsen vil foregå anonymt. Derfor må der IKKE fremgå dedikationer, ensemblenavne, tidligere opførelser og andet, som ville kunne identificere komponisten. Fremgår disse oplysninger vil værket ikke blive taget i betragtning.

4. UNM Danmark skal have modtaget alt materiale senest kl. 12:00 den 15. juni 2020.

5. Komponister / lydkunstnere, der ikke arbejder med partitur, anbefales at medsende en beskrivelse af indsendte værks kunstneriske ideer. (Max én A4-side per værk.) (OBS! Skal være på engelsk!)

6. ANONYMISERET materiale indsendes digitalt (husk at slette alt metadata!):