Brug for et arbejdslegat?

Nye retningslinjer for ansøgning om arbejdslegat i DKFs Komponistmidler

Pr. 1. februar 2018 har vi foretaget nogle justeringer af retningslinjerne for ansøgning om arbejdslegater i Komponistmidlerne. Det sker på baggrund af et ønske om at kunne uddele flere større og mere reelle arbejdslegater, som kan give større arbejdsro i en periode til at skabe ny musik.

Et arbejdslegat søges af komponister inden for kunstmusikkens genreområder - partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer, og det søges uafhængigt af en konkret bestilling. Et arbejdslegat skal ses som en støtte til en kompositorisk arbejdsproces eller et kunstnerisk forløb, som du ønsker at påbegynde, udvikle eller færdiggøre.  

Det er vigtigt, at du beskriver dit kunstneriske projekt, og hvilket arbejdsforløb du ønsker at påbegynde i ansøgningen, og at du ansøger om et specifikt beløb.

NB! Bestillingshonorar søges af bestilleren (ensemble, festival eller musiker) og kan søges i Produktionspuljen.

Stort eller lille arbejdslegat?

Årets første ansøgningsfrist den 1. marts vil være der, man som komponist kan søge til større projekter, der kræver længere tids fordybelse (50.000 kr. eller 75.000 kr.).

Du kan også søge arbejdslegater til mindre processer/projekter. Det kan du gøre til alle fire frister (1. marts 1. juni, 1. september og 1. december).

Bemærk: Har du fået et stort arbejdslegat på 50.000 eller 75.000 kr., kan du ikke modtage flere arbejdslegater det pågældende kalenderår. 
Mindre arbejdslegater ligger i størrelsesordenen fra 10.000 til 25.000 kr. og  her er det muligt at opnå flere pr. kalenderår.

Hvad kan jeg søge til i Komponistmidlerne ?

Den anden ændring, der er foretaget i Komponistmidlerne, er en forenkling af, hvad der kan søges støtte til, så det er koncentreret om det, der handler om den skabende proces for komponisten:

  • Arbejdslegat – til dit kunstneriske arbejde
  • Rejselegat – din egen aktive deltagelse i værkopførelser, workshops, residencies etc.
  • Mentorforløb  - opkvalificering i forbindelse med dit kunstneriske virke

Hvad kan jeg søge til i Produktionspuljen?

I 2017 blev det besluttet som en forsøgsordning at lave en pulje til bestillingshonorarer. Denne pulje er nu blevet permanent. Produktionspuljen støtter det producerende led:

  • Produktion – koncert, konference, festival, formidling…
  • Udgivelser – digitalt, LP, CD…
  • Bestillingshonorar - til bestilling af ny musik hos danske komponister