30 jan 2017

Bliv medlem

- et netværk med mange genrer

Dansk Komponistforening er en forening for komponister og lydkunstnere, der arbejder kompromisløst med musik og lyd som et kunstnerisk medium, og som er drevet af nysgerrighed, mod og grænsesøgning.

Medlemsskaren spænder i dag fra den klassiske partiturmusiks skabere til skabere af audiovisuelle værker, live performance, electronica og lydkunst, og som medlem bliver du dermed en del af et unikt kunstnerisk fællesskab, der går på tværs af generationer og genrer.

Optagekriterier

For at søge om optagelse i Dansk Komponistforening skal du kunne dokumentere:

 • at du er selvstændig ophavsmand til et betydeligt antal værker
 • at adskillige af disse værker har været fremført offentligt
 • at du er medlem af Koda (bemærk at det IKKE er muligt at være medlem af flere komponistforeninger på en gang)

Ansøgningen

Ansøgning om medlemskab af Dansk Komponistforening indsendes elektronisk (evt. via tjenester som Dropbox eller WeTransfer - max upload på 25MB) og skal indeholde:

 • din motivation for at søge ind i DKF
 • en kortfattet beskrivelse af din baggrund og dine kunstneriske ambitioner som professionel komponist fremadrettet
 • CV med liste over værker, hvor de er opført, årstal og evt. hvem der har bestilt værket
 • 4-6 af dine værker af nyere dato. Værkerne skal dokumenteres i form af partitur/noder (helst med tilhørende lydfil), eller som lyd- og/eller videofil. (Lydfilerne skal være indsendt som mp3-filer, eller der skal være direkte links til værket. Udvalget frabeder sig MIDI-filer).
   

Opfylder ansøgningen ikke de ovenstående krav til det indsendte materiale, kan udvalget ikke tage kvalificeret stilling til dit arbejde. Læs derfor listen igennem og dobbelttjek om du har det hele med, inden du sender din ansøgning.

Bedømmelse

Ansøgningen behandles af Dansk Komponistforenings optageudvalg, som pt. består af Anders Nordentoft, Toke Brorson Odin, Marie Højlund og Birgitte Alsted.

Der vil blive lagt vægt på:

 • din motivation for at søge ind i DKF
 • at dine indsendte værker demonstrerer et selvstændigt kunstnerisk udtryk
 • beherskelse af de præsenterede medier og formsprog
 • antal af professionelle offentlige opførelser
 • andre aspekter, som optageudvalget måtte ønske at lægge vægt på
   

Udvalget kan på eget initiativ bede dig om yderligere oplysninger og dokumentation til brug for sagens behandling.

Dit genremæssige eller kunstnerisk-æstetiske ståsted er uvedkommende for udvalgets tilgang til ansøgningen. Der lægges hovedvægt på en vurdering af din professionelle kompetence som komponist/lydkunstner. På baggrund af en samlet vurdering afgiver optageudvalget indstilling til Dansk Komponistforenings bestyrelse, der træffer endelig afgørelse om optagelse.