13 maj 2020

Bestilling af ny musik i en coronatid

Den 15. maj åbner vi op for ansøgninger om tilskud til alle støtteformål varetaget af DKF

I lyset af COVID-19 situationen vil vi gerne være med til at understøtte, at der bliver bestilt og opført ny musik igen. Derfor vil vi i perioden 15. maj til 1. september 2020 sætte ekstra midler af til projekter, der involverer bestilling af et nyt værk af en dansk komponist eller lydkunstner.

I den forbindelse ønsker vi at understøtte projekter, der tænker den nye virkelighed for koncerter og opførelse af musik ind, og som tør tænke kreativt ift. formater og formidling. Derfor opfordrer vi alle, både bestillere og komponister, til at tænke i fleksible formater og i værker og projekter, der ikke er produktionstunge at få op at stå.

Det er muligt at søge om støtte til eller om fuldfinansiering af et bestillingshonorar. I den forbindelse er det et krav, at der indgår professionel honorering af komponisten / lydkunstneren.

Der kan også søges om støtte til / finansiering af honorar til komponisten for andet arbejde relateret til projektet. Dette gælder også komponistsamarbejder eller bestilling af en komponist til projekter, hvor bestilleren ønsker at arbejde sammen med komponisten på flere måder. Dog skal der i samarbejdet indgå skabelse af et værk.

Denne særlige indsats kører i en begrænset periode fra 15. maj - 1. september 2020. Der er løbende ansøgningsfrist og kort behandlingstid.

 

Kriterier

Der kan søges bestillingshonorar til projekter inden for kunstmusikkens genreområder, herunder akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, elektronisk musik, musikdramatik, lydkunst, performance, kirkemusik, improviseret musik, eksperimenterende jazz, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Søg om bestillingshonorar